Paroc akmens vate ir droša

Paroc akmens vate ir droša

 

Paroc produkti sniedz nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskajā, sociālajā un vides labklājībā, palīdzot aizsargāt mūsu pasauli, kā arī visus un visu tajā. Korporatīvā atbildība ir laba ne tikai videi un ikvienam, kas dzīvo un strādā ēkās un būvēs, kas izmanto Paroc produktus. Tā sniedz arī milzīgu biznesa vērtību, nodrošinot mūsu partneriem garantiju par pastāvīgu kvalitāti, atbilstību un drošību, samazinot materiāla dzīves cikla izmaksas, paātrinot uzstādīšanu un veidojot partnerattiecības. Ilgtermiņa biznesa panākumi iespējami vien tad, ja mēs katrs nopietni uzveram savu atbildību pret vidi un sabiedrību.

Paroc akmens vate

Šķiedras ir drošas

  • Eiropas Minerālvates produktu sertifikācijas padomes (EUCEB) preču zīme mūsu produktiem apstiprina, ka Paroc akmens vates šķiedras atbilst ES direktīvas Nr. 1272/2008 biošķīdības prasībām.
  • Vācijas RAL kvalitātes apzīmējums apstiprina, ka biošķīdības un drošības prasības atbilst Vācijas tehniskajai regulai TRGS905.

Tā rada zemas emisijas

  • Atbilst visbargākajām prasībām (M1) Somijas brīvprātīgajā sistēmā attiecībā uz celtniecības materiālu emisijām
  • Sertificētos produktus iespējams atrast RTS mājaslapā.

Pētniecības laboratorija

Nesatur bīstamas vielas

  • Paroc akmens vates šķiedras ir reģistrētas saskaņā ar REACH ķīmisko regulu. Mūsu produkti nesatur ļoti augstas koncentrācijas vielas, kas iekļautas tā dēvētajā "Kandidātu sarakstā". Visiem mūsu produktiem pieejama drošas lietošanas instrukcija.
  • Tehniskā dokumentācija REACH reģistrā satur ķīmiskās drošības ziņojumu par īpašībām un klasifikāciju. Paroc akmens vates šķiedras ir minerālvates Nota Q šķiedras un nav novērtētas kā bīstamas vai klasificētas kā kairinājumu izraisošas.

Produkti nesatur bīstamas vielas, kas minētas RoHS direktīvā

  • Tas nozīmē, ka Paroc produktus iespējams izmantot arī elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

Ar to ir droši strādāt

  • Mēs minerālvates uzstādīšanas laikā rekomendējam izmantot brīvi pieguļošu darba apģērbu un cimdus. Putekļu emisiju nepieciešams kontrolēt, cik daudz vien iespējams.
  • Mēs esam parakstījuši brīvprātīgu vienošanos, lai uz produktu iepakojumiem demonstrētu produkta izmantošanu ar tekstu un piktogrammām, par ko vienojušās visas Eiropas Minerālvates ražotāju asociācijas EURIMA dalībvalstis.
Produkti ir sertificēti saskaņā ar Eurofins Indoor Air Comfort Gold standartu

Produkti ir sertificēti saskaņā ar Eurofins Indoor Air Comfort Gold standartu

EUCEB  RAL  M1  

Drošības datu lapas var iegūt no Paroc lokālajām mājaslapām.