Publicēts „Paroc” grupas 2013. gada ilgtspējības pārskats

07 maijs 2014
„Paroc” grupa publicējusi savu 2013. gada ilgtspējības pārskatu. Pārskats sagatavots atbilstoši nozares starptautiskā iestādes – „Globālās ziņošanas iniciatīva” (Global Reporting Initiative – GRI) specifikācijām, un tajā aprakstīta uzņēmuma pieeja ilgtspējībai, kā arī ietekme ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā uz iesaistītajām pusēm un apkārtni.

Kopumā „Paroc” 2013. gadā ir uzrādījis labus rezultātus par spīti nestabilajai tirgus videi. Viens no galvenajiem „Paroc” panākumiem 2013. gadā bija Krievijas rūpnīcas projekta pirmā posma pabeigšana, kā rezultātā pilsētā Izoplit, Tveras apgabalā darbu uzsāka pirmā ražošanas līnija. Pirmā ražošanas līnija nodrošināja darbu 120 cilvēkiem. Ražotne Krievijā darbojas, ievērojot tādus pašus ilgtspējības principus kā visās citās „Paroc” ražotnēs.

Otrs nozīmīgs projekts 2013. gadā ietvēra jaunu renovācijas risinājumu un energoefektīvas renovācijas koncepcijas „renZero” izstrādi Somijā un Zviedrijā. Projekta mērķis ir izpildīt renovējamās ēkās augstākus energoefektivitātes standartus.

2013. gada svarīgo notikumu vidū ir arī sasniegumi arodveselības un drošības jomā: kopējais negadījumu biežums visā grupā kopš 2012. gada ir samazinājies par 33 procentiem, lai gan mērķis bija panākt samazinājumu par 30 procentiem. Mērķi – līdz 2020. gadam panākt, lai nenotiktu neviens negadījums darbā – trīs „Paroc” ražotnes ir sasniegušas jau 2013. gadā.

Pārskats ir „Paroc” grupas trešais ilgtspējības pārskats, kas sagatavots, ievērojot Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G3.1. vadlīniju piemērošanas C līmeni. „Paroc” katru gadu sniedz pārskatu par savu ilgtspējību.

Plašāku informāciju par „Paroc” 2013. gada Ilgtspējības grāmatu var iegūt vietnē >>