Metāla konstrukciju ugunsaizsardzība

Tērauda konstrukcijas

Būvniecības noteikumos ir prasības attiecībā uz noteiktu konstrukcijas elementu ugunsizturību. Tas, vai attiecīgajam elementam ir vajadzīga ugunsizturība, ir atkarīgs no ēkas lieluma, tās izmantojuma un no attiecīgā elementa funkcijām.

Ugunsaizsardzība, Tērauda konstrukcijas  Uguns ietekmē visi parasti izmantojamie būvmateriāli daļēji zaudē savu mehānisko stiprību. Smagi noslogotas tērauda detaļas neatkarīgi no tērauda klases apmēram 550°C temperatūrā zaudē projektēto drošības rezervi. Konstrukciju tērauda aizsargāšanai ēkā izmantojiet PAROC ugunsdrošības plāksnes. Atkarībā no pielietojuma varat izmantot vienu no trim ugunsdrošības garantēšanas metodēm: profilu, kārbu un vienlaidu detaļu. 

Jo lielāks tērauda detaļas apjoms, jo labāka tā ugunsizturība. Tērauda konstrukcijas temperatūras palielināšanās ugunsgrēka laikā vienkāršoti ir atkarīga no uguns skartā laukuma un profila tērauda apjoma attiecības. Šo attiecību dēvē par šķērsgriezuma koeficientu A/V. Ja šķērsgriezuma koeficients ir liels, tad tērauda detaļas temperatūra ātri palielinās. Praksē tas nozīmē, ka plānākai tērauda detaļai ir vajadzīgs biezāks ugunsdroša materiāla slānis.

Metāla konstrukciju ugunsdrošībai ir izstrādāta akmens vates plāksne PAROC FPS 17 un veiktas pārbaudes un aprēķini nepieciešamā izolācijas biezuma noteikšanai. Dānijas Ugunsdrošības un drošības tehnoloģiju institūta (DBI) tērauda profili, kas aizsargāti pret iespējamo uguns iedarbību ar PAROC FPS 17 plāksnēm, ir pārbaudīti un aprēķināti saskaņā ar standarta metodi EN 1363-1:2012 un ENV 13381-4:2013. Šai sistēmai ir piešķirts VTT ekspertu dienesta izsniegts Eiropas tehniskā atzinuma sertifikāts (ETA 08/0093).