OWENS CORNING KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

OWENS CORNING
KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Spēkā stāšanās datums: 31.05.2023

MŪSU APŅEMŠANĀS NODROŠINĀT KONFIDENCIALITĀTI

Owens Corning un mūsu saistītie uzņēmumi (“Owens Corning”, “mēs”, “mums”, "mūsu”) apņemas nodrošināt jūsu konfidencialitāti, jo mēs strādājam, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni, izmantojot materiālas inovācijas. Šajā Konfidencialitātes politikā norādīts, kā mēs iegūstam, izmantojam un atklājam jūsu personas datus. Tā attiecas uz informāciju, kas tiek iegūta gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Dažu jurisdikciju iedzīvotājiem šī Konfidencialitātes politika tiek papildināta ar šiem paziņojumiem par konfidencialitāti:

ŠĪS KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI

Šī Konfidencialitātes politika, tostarp papildu paziņojumi, var tikt mainīta jebkurā laikā, un mēs jūs informēsim par šādām izmaiņām, ievietojot atjauninātu versiju šajā mūsu tīmekļa vietnes lapā. Ja turpināsiet izmantot tīmekļa vietni pēc izmaiņu publicēšanas, jūs piekrītat šādām izmaiņām.

DATI, KURUS MĒS IEGŪSTAM

“Personas dati” (arī “Personas informācija”) ir dati vai informācija, kas jūs identificē kā privātpersonu vai saista ar identificējamu privātpersonu. Jums ir vairākas iespējas sniegt mums savus personas datus, kas bieži ietver:

 • personas kontaktinformāciju, piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • uzņēmuma kontaktinformāciju, piemēram, uzņēmuma adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu jums produktus vai risinājumus;
 • komentārus un viedokļus, ko sniedzat, kad tieši sazināties ar mums e-pastā, pa tālruni vai ar pasta sūtījumiem.

“Citi dati” ir dati, kas nav personas dati, vai informācija, kas neatklāt jūsu identitāti vai tieši nesaista jūsu ar identificējamu personu. Mēs varam iegūt un izmantot Citus datus, kas var iekļaut:

 • pārlūka un ierīces informāciju, kas var iekļaut IP adresi;
 • lietotnes izmantošanas datus;
 • ar sīkdatnēm, pikseļu tagiem un citām tehnoloģijām iegūtu informāciju;
 • demogrāfisko informāciju un citu jūsu sniegtu informāciju, kas neatklāj konkrētu jūsu identitāti;
 • informāciju, kas ir apkopota tādā veidā, ka tā vairs neatklāj konkrētu jūsu identitāti.

Ja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mums ir jāapstrādā Citi dati kā Personas dati, mēs tos apkoposim, izmantosim un izpaudīsim mērķiem, kādiem mēs vācam, izmantojam un izpaužam Personas datus, kā norādīts šajā Konfidencialitātes politikā.

KĀ MĒS IEGŪSTAM UN IZMANTOJAM PERSONAS DATUS

TIEŠSAITĒ: Mēs un mūsu trešo pušu biznesa partneri un/vai mūsu trešo pušu biznesa konsultanti un pakalpojumu sniedzēji (kopā "Pakalpojumu sniedzēji") varam vākt personas datus TIEŠSAISTĒ dažādos veidos saistībā ar mūsu produktiem vai risinājumiem, tostarp izmantojot:

 • mūsu tīmekļa vietnes (“Tīmekļa vietnes”);
 • programmatūras lietojumprogrammas, kuras mēs darījām pieejamas lietošanai datoros un mobilajās ierīcēs (“Lietojumprogrammas”);
 • sociālo tīklu īpašības (“Mūsu sociālie tīkli”);
 • HTML formāta e-pasta ziņojumi, ko mēs jums nosūtām un kuros ir saite uz šo Konfidencialitātes politiku (“E-pasta ziņojumi”);
 • ārtīkla vietnes, kas pieejamas mūsu klientiem un trešajām pusēm (“Ārtīkla vietnes”);
 • pakalpojumus, ko sniedzam mūsu korporatīvajiem un institucionālajiem klientiem (“Pakalpojumi”); un
 • mūsu reģistrācijas procesu informatīvajiem izdevumiem, semināriem, vebināriem un pasākumiem.
 • Logrīki, ko mēs piedāvājam, lai citas puses varētu ievietot citos tiešsaistes pakalpojumos, piemēram, līgumslēdzēji savā pakalpojumu vietnē.

BEZSAISTĒ: Mēs varam arī iegūt personas datus BEZSAISTĒ dažādos veidos saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību, tostarp gadījumos, kad jūs:

 • piedalāties līguma izpildē par produktiem vai risinājumiem;
 • sniedzat informāciju saistībā ar mūsu produktiem vai risinājumiem; vai
 • mijiedarbojaties ar mums pasākumā.

CITI AVOTI: Mēs varam iegūt Personas datus no citiem avotiem, piemēram:

 • publiski pieejamā datubāzēm;
 • kopīgiem mārketinga partneriem un pasākumu sponsoriem, kad viņi mums izpauž informāciju;
 • citiem uzņēmumiem, organizācijām vai franšīzes turētājiem, kuriem mēs piedāvājam produktus un risinājumus;
 • atsauces avotiem;
 • sociālo tīklu platformām.

Mēs iegūsim un izmantosim personas datus saviem likumīgajiem uzņēmējdarbības mērķiem, lai pārvaldītu mūsu līgumiskās attiecības ar jums un/vai izpildītu juridiskās saistības. Mēs glabāsim Personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams to paredzētajam mērķim un saskaņā ar spēkā esošajiem glabāšanas noteikumiem. Ja izvēlaties ar mums kopīgot jebkādus Personas datus, mēs varam tos glabāt un izmantot, lai nodrošinātu jums produktus, risinājumus, individualizētu lietotāja pieredzi un/vai mārketinga pētījumiem un citam mārketingam un mūsu produktu un risinājumu reklamēšanai. Tas var ietvert informācijas izpaušanu mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu sazināties ar jums tiešā mārketinga nolūkos, tostarp piedāvājot atlaides vai citus risinājumus. Ja mēs nākotnē plānojam apstrādāt jūsu Personas datus citam mērķim, nevis tam, kuram tie tika vākti, mēs informēsim jūs par šo mērķi un sniegsim jebkuru citu būtisku informāciju, izmantojot līdzekļus, kas atbilst piemērojamiem tiesību aktiem.
Ja kopīgojat ar mums vai mūsu Trešajām pusēm jebkādus Personas datus, kas attiecas uz citām personām saistībā ar mūsu produktiem un risinājumiem, jūs apliecināt, ka jums ir tiesības to darīt un atļaut mums izmantot šo informāciju saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku.

KĀ MĒS IEGŪSTAM UN IZMANTOJAM CITUS DATUS

Mēs iegūstam Citus datus par jums ikreiz, kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu tīmekļa vietnēm un risinājumiem. Šo datu piemēri ietver jūsu apmeklējuma ilgumu un laiku, lapas, kuras apskatījāt mūsu vietnē, jūsu interneta pārlūkprogrammas veidu un vietni, kuru apmeklējāt tieši pirms mūsu vietnes apmeklējuma. Mēs izmantojam šos datus, lai izstrādātu idejas mūsu vietnes uzlabošanai, novērtētu vietnes aktivitāti, lai izvēlētas trešās puses sniegtu mums informāciju par uzņēmumiem, kas apmeklē mūsu vietni, un sniegtu jums informāciju par mūsu produktiem. Tas var ietvert datu atklāšanu mūsu Pakalpojumu sniedzējiem.
Citi dati, ko mēs saņemam, ir paredzēti tikai Owens Corning lietošanai un netiek izpausti nevienai citai pusei, izņemot apkopotā veidā, izņemot gadījumus, kad šajā Konfidencialitātes politikā norādīts citādi vai ja mums tas ir jādara saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Dažos gadījumos mēs varam apvienot Citus datus ar Personas datiem. Ja mēs to darām, mēs rīkosimies ar apkopotajiem datiem kā ar Personas datiem tik ilgi, kamēr tie ir apkopoti.

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM DATUS

Mēs esam ieviesuši iekšējās datu aizsardzības un ar to saistītās politikas, kā arī atbilstošus tehniskos, organizatoriskos un administratīvos drošības pasākumus, lai aizsargātu datus, tostarp Personas datus, no pazaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. Mēs glabājam Personas datus drošībā un padarām tos pieejamus tikai pilnvarotam personālam, ja nepieciešams, lai veiktu darbības, kuras regulē šī Konfidencialitātes politika un mūsu iekšējās datu aizsardzības politikas un pasākumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neskatoties uz šiem centieniem, Owens Corning nevar garantēt mūsu rīcībā esošo Personas datu 100% drošību; mēs arī nevaram garantēt, ka jūsu iesniegtie Personas dati netiks pārtverti.

KĀ MĒS ATKLĀJAM PERSONAS DATUS

Jūsu Personas dati var tikt glabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kurā Owens Corning ir saistītie uzņēmumi, telpas vai kurā mēs piesaistām pakalpojumu sniedzējus saistībā ar mūsu līgumattiecībām vai citiem likumīgiem mērķiem. Mijiedarbojoties ar mums, jūs saprotat, ka jūsu Personas dati var tikt pārsūtīti uz valstīm ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, tostarp ASV, kurās var būt datu aizsardzības noteikumi, kas atšķiras no jūsu valsts noteikumiem. Noteiktos apstākļos šo citu valstu tiesas, tiesībaizsardzības aģentūras, regulatīvās aģentūras vai drošības iestādes var būt tiesīgas pieprasīt piekļuvi jūsu Personas datiem.
Dažas valstis, kas nav EEZ vai Apvienotās Karalistes valstis, piemēram, Eiropas Komisija ir atzinusi par tādām, kas nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Pārsūtīšanai no EEZ vai Apvienotās Karalistes uz valstīm, kuras attiecīgā iestāde neuzskata par piemērotām, mēs esam ieviesuši atbilstošus aizsardzības pasākumus, piemēram, standarta līguma klauzulas, lai aizsargātu jūsu Personas datus.

MŪSU PAKALPOJUMU LIETOŠANA BĒRNIEM

Owens Corning nav nodoma iegūt Personas datus par personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Ja jūsu bērns ir sniedzis mums Personas datus un jūs vēlaties pieprasīt šādas informācijas dzēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu DataPrivacy@Owenscorning.com, un mēs darīsim visu iespējamo, lai dzēstu šo informāciju no mūsu failiem.

KĀDAS IR JŪSU IZVĒLES KĀ OWENS CORNING KONTA ĪPAŠNIEKAM

Ja esat konta īpašnieks, izmantojot tādus rīkus kā Owens Corning klientu vai piegādātāju portāls, varat pārskatīt un mainīt ar jūsu kontu saistītos Personas datus, piesakoties savā kontā un klikšķinot uz saites “Rediģēt manu profilu”. Ja vēlaties dzēst savu kontu, lūdzu, sazinieties ar Owens Corning e-pastā answers@answers.owenscorning.com, un mēs darīsim visu iespējamo, lai izdzēstu jūsu informāciju no mūsu failiem, kā arī darīsim visu iespējamo, lai liktu jebkuram trešās puses Pakalpojumu sniedzējam dzēst jūsu informāciju no saviem failiem. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu Personas dati ir jūsu konta pamats, un jūsu izvēle tos nekopīgot vai neiegūt izraisīs jūsu konta dzēšanu. Visbeidzot, par tiesībām, kas jums kā datu subjektam var būt noteiktās jurisdikcijās, kas atšķiras no iepriekšminētajām, lūdzu, izlasiet Kalifornijas, ES un Apvienotās Karalistes vai Brazīlijas Paziņojumos par konfidencialitāti.

OWENS CORNING SĪKDATŅU POLITIKA

Kas ir sīkdatnes?

Mūsu tīmekļa vietne izmanto “sīkdatņu” failus, lai pielāgotu informāciju jūsu personīgajai gaumei. Sīkdatne ir datu elements, kuru tīmekļa vietne var nosūtīt uz jūsu pārlūkprogrammu, kas var jūsu datorā saglabāt konkrētu informāciju. Pēc tam, kad atgriežaties mūsu vietnē vai apmeklējat citas tīmekļa vietnes, informācija var tikt pielāgota jūsu individuālajām vēlmēm. Mērķis ir ietaupīta laiku un nodrošināt jums jēgpilnāku tiešsaistes pieredzi. Lielākā daļa Interneta pārlūkprogrammu ļaus jums izdzēst sīkdatnes no datora cietā diska, bloķēt visas sīkdatnes vai saņemt brīdinājumu pirms sīkdatnes saglabāšanas. Lūdzu, skatiet savas Pārlūkprogrammas instrukcijas, lai uzzinātu vairāk par šīm funkcijām.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes un izsekošanas tehnoloģijas. Funkcijas var ietvert:

 • palīdzību navigācijā;
 • palīdzību izmantot mūsu produktus, pakalpojumus un lietojumprogrammas;
 • palīdzību mūsu reklāmas un mārketinga pasākumiem;
 • satura nodrošināšanu no trešajām pusēm.

Mēs klasificējam mūsu sīkdatnes šādās kategorijās:

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos, un tās nevar izslēgt mūsu sistēmās. Tās parasti tiek iestatītas tikai, reaģējot uz jūsu veiktajām darbībām, kas ir pakalpojumu pieprasījums, piemēram, jūsu konfidencialitātes preferenču iestatīšana, pieteikšanās vai veidlapu aizpildīšana. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu bloķēt vai brīdināt jūs par šīm sīkdatnēm, taču dažas vietnes daļas nedarbosies. Šīs sīkdatnes neglabā nekādu personu identificējošu informāciju.

Veikstpējas sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes ļauj mums uzskaitīt apmeklējumus un trafika avotus, lai mēs varētu izmērīt un uzlabot mūsu vietnes veiktspēju. Tās palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir vispopulārākās un kuras ir vismazāk populāras, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas vietnē.

Funkcionālās sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes ļauj vietnei nodrošināt uzlabotu funkcionalitāti un personalizāciju. Tās varam iestatīt mēs vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumus esam pievienojuši savām lapām.

Mērķa sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes mūsu vietnē var iestatīt mūsu reklāmas partneri. Šie uzņēmumi tās var izmantot, lai izveidotu jūsu interešu profilu un rādītu jums atbilstošas reklāmas citās vietnēs.

Trešās puses, sīkdatnes un analīzes rīku izmantošana

Owens Corning var nodibināt attiecības ar cienījamiem biznesa partneriem, kas ļauj mūsu vietnes apmeklētājiem doties tieši uz šo partneru pārvaldītajām vietnēm. Mēs rūpīgi izvēlamies savus biznesa partnerus. Tomēr Owens Corning neatbild par trešo pušu tīmekļa vietņu saturu vai konfidencialitātes praksi, uz kurām var būt saites šajā vietnē. Šīs saites ir paredzētas tikai lietotāja ērtībām, un tās nav sponsorēšana, apstiprinājums vai piekrišana no Owens Corning puses ne šādu vietņu saturam, politikai vai praksei, ne produktiem vai risinājumiem, kas var tikt piedāvāti, izmantojot šo vietni. Tiklīdz atstājat Owens Corning vietni, izmantojot šādu saiti, jums ir jāpārbauda attiecīgās trešās puses vietnes Paziņojums par konfidencialitāti.

Pašlaik mēs savās tīmekļa vietnēs izmantojam noteiktus trešo pušu rīkus un, iespējams, nākotnē ieviesīsim papildu analīzes rīkus. Tomēr dati, kas iegūti, izmantojot šādus rīkus, tiek izmantoti tikai iekšēji, lai uzlabotu mūsu lietotāju pieredzi, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, un mūsu iekšējiem uzņēmējdarbības mērķiem. Šādus datus var izpaust mūsu partneriem un reklāmdevējiem (ja vispār) tikai kā apkopotu informāciju un kā citādi norādīts šajā Konfidencialitātes politikā. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir kādi konkrēti jautājumi par mūsu analīzes vai citu analīzes rīku izmantošanu.

Pašlaik (i) citas puses (piemēram, trešo pušu reklāmas tīkli un analītikas nodrošinātāji) var vākt personas datus par jūsu tiešsaistes darbībām laika gaitā un dažādās vietnēs, kad izmantojat mūsu vietni vai pakalpojumus, un (ii) mēs neatbildam uz vai neveicam nekādas īpašas darbības saistībā ar Neizsekošanas signālu vai citu līdzīgu mehānismu saņemšanu saistībā ar personu identificējošas informācijas vākšanu par atsevišķa patērētāja tiešsaistes darbībām laika gaitā un trešo pušu vietnēs vai tiešsaistes pakalpojumos.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā DataPrivacy@Owenscorning.com.