GWP (GSP latviski globālās sasilšanas potenciāls) vērtība PAROC celtniecības izolācijai

Izmantojot PAROC CO2 kalkulatoru, varat viegli aprēķināt ēku siltumizolācijas izstrādājumu GSP vērtību. GSP vērtība ir atkarīga no ražošanas līnijas specifikas un izstrādājuma biezuma, ko kalkulators ņem vērā.

* GSP A1-A3 ietver visu GSP pieaugumu izstrādājuma ražošanas posmā, izņemot biogēnā oglekļa,  emisijas un absorbciju, kas uz laiku glabājas mūsu koka paletēs, kas noteikts ar nulles vērtību (GSP fosilais+luluc).

** GSP A1-C4 ietver visu ieguldījumu GSP izstrādājuma ražošanas posmā, montāžas posmā un aprites cikla beigu posmā, tostarp mūsu koka palešu emisijas un biogēnā oglekļa uzņemšanu un izdalīšanos (GSP kopā).

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.