Ilgtspējības mērķi un ziņojumi

ILGTSPĒJĪBA 07/10/2020

 

Paroc ietilpst Fortune 500 un Dow Jones Ilgtspējības indeksā iekļautajā uzņēmumā Owens Corning. Mums ilgtspējība ir saistīta ar pašreizējo vajadzību apmierināšanu, vienlaikus veidojot labāku pasauli nākotnei. Mēs esam apņēmušies domāt par nākotni it visā, ko darām, apņemoties rūpēties par cilvēkiem un planētu, vienlaikus nodrošinot būtiskas atšķirības visām ieinteresētajām pusēm.

Kā globāls ražotājs mēs zinām, ka mūsu darbībai ir nozīme. Lai uzņēmuma darbība būtu pozitīva, mūsu darbības nospiedumam (mūsu cilvēku un izstrādājumu pozitīvā ietekme) ir jābūt lielākam par mūsu pēdas nospiedumu vidē (negatīvā ietekme). Mēs lepojamies ar progresu, ko esam panākuši, lai samazinātu mūsu darbību negatīvo ietekmi, taču darāmā ir vēl daudz.


Mūsu galvenās apņemšanās 2030. gadam ir

  • Divkāršot mūsu IZSTRĀDĀJUMU pozitīvo ietekmi
  • Uz pusi samazināt mūsu DARBĪBU negatīvo ietekmi
  • Novērst TRAUMAS un uzlabot mūsu darbinieku un viņu ģimeņu DZĪVES KVALITĀTI
  • Uzlabot mūsu INTEGRĀCIJU UN DAUDZVEIDĪBU
  • Pozitīvi ietekmēt mūsu KOPIENAS

 Ko tas reāli nozīmē Paroc? Mūsu mērķi 2030. gadam ir

  • Noslēgt iekšējās aprites loku ražošanai, mūsu rūpnīcās NERADOT ATKRITUMUS
  • SAMAZINĀT mūsu CO2 izmešus par 50%
  • SAMAZINĀT plastmasas izmantošanu par 30%
  • Paplašināt REWOOL konceptu - siltumizolācijas atgriezumu un pārpalikumu otrreizējās pārstrādes risinājumu mūsu klientiem
  • Piedāvāt ZEMU OGLEKĻA EMISIJU izstrādājumus