Kalkulatori

PAROC Kalkulatori

Šeit Jūs atradīsiet dažādas programmas, kas palīdzēs izrēķināt pareizai konstrukcijai nepieciešamo siltumizolācijas biezumu, noteiks U vērtības un sniegs līdzīgas atbildes.

PAROC® CO2 Calculator

Izmantojot PAROC CO2 kalkulatoru, varat viegli aprēķināt ēku siltumizolācijas izstrādājumu GSP vērtību. GSP vērtība ir atkarīga no ražošanas līnijas specifikas un izstrādājuma biezuma, ko kalkulators ņem vērā.

PAROC CO2 kalkulatora rezultāti parāda CO2 ekvivalenta emisijas uz kvadrātmetru, kilogramu un kubikmetru, tādējādi atvieglojot izstrādājumu savstarpēju salīdzināšanu. Kalkulators parāda arī izstrādājuma blīvumu un termisko siltuma pretestību R vēlamajā biezumā.
PAROC-CO2-Calculator-2

PAROC® Calculus

Ar PAROC Calculus varat projektēt energoefektīvus un ekonomiskus izolācijas risinājumus dažādiem apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, procesa nozares un kuģniecības pielietojumiem ar PAROC izstrādājumiem.

PAROC Calculus ir bezmaksas rīks, ko vienkārši var izmantot ar jebkuru ierīci.

* Siltuma zudumu, virsmas temperatūras un temperatūras krituma aprēķini dažādos apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, pārstrādes rūpniecības un kuģniecības pielietojumos.

Aprēķini ir balstīti uz vienādojumiem, kas aprakstīti EN ISO 12241 standartā.


Pieteikšanās Calculus, lietotāja norādījumi (pdf)

PAROC ZERO aprēķina programma

Programma paredzēta fasādes skrūvju daudzuma un sistēmas nestpējas aprēķinam.

Programma neatbalsta Internet Explorer pārlūku.

Programmas lietošanas nosacījumi (pdf)