Koka karkasa sienu siltumizolācija

Projektējot un uzstādot karkasa sienu konstrukcijas, ir jāievēro vietējie būvnormatīvi attiecībā uz koka nestspējas aprēķiniem, siltumtehniku, ugunsaizsardzību un skaņas izolāciju. Kopējo sistēmas atbilstību slodzes nestpējai nosaka projektēšanas procesā vai arī koka karkasa ražotājs izstrādā savas rekomendācijas un risinājumu katram projektam atsevišķi.

Prasības siltumizolācijas uzstādīšanai

 • Siltumizolācijas slāņa ieklāšana koka karkasa sienās:
  -akmens vates plāksnēm jābūt cieši savienotām savā starpā un ar karkasa elementiem;
  -jānodrošina kvalitatīva gaisa un ūdens tvaika barjeras montāža un tās necaurlaidība;
  -Jānodrošina pietiekami ventilējama gaisa telpa starp vēja aizsardzības slāni un ārējo apdari;
  -strādājot ārā ir jānovērtē laika apstākļi - lietus gadījumā nestrādāt, neatstāt vaļā siltumizolācijas slāņus uz nakti, ja gaidāms lietus.

 • Starp koka karkasa elementiem uzstādīto PAROC Ultra vai PAROC Ultra plus universālo akmens vates plākšņu platumam jābūt par 1,5-3% lielākam nekā attālumam starp koka statņu malām, kur šīs plāksnes tiks uzstādītas, lai tās labi iespīlētos. Koka karkasa elementu jeb statņu tipiskais solis starp asīm ir 600 mm, un statņu platums ir 50 mm. Šajā gadījumā mēs iesakām izmantot PAROC Ultra vai PAROC Ultra plus plāksnes ar platumu 565 mm. Tiem nav nepieciešama papildu griešana, un, iemontēti karkasā, tos lieliski notur berzes spēks. Citiem karkasa moduļu izmēriem var izvēlēties plāksnes ar platumu 610mm. Viens no svarīgiem uzdevumiem piegriešanas laikā ir samazināt atgriezumus un atkritumu daudzumu.

  Galvenā siltumizolācijas slāņa uzstādīšana no PAROC Ultra / PAROC Ultra plus starp rāmja elementiem
  Galvenā siltumizolācijas slāņa uzstādīšana no PAROC Ultra / PAROC Ultra plus starp rāmja elementiem:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus  • Ventilējamo koka karkasa sienu siltumizolācijai jābūt aizsargātai no vēja. Šim nolūkam tiek izmantoti speciāli vēja aizsardzības plāksnes PAROC Cortex, PAROC Tento t. Plāksnes aizsargslānim jāatrodas gaisa spraugas pusē. PAROC Cortex vēja aizsardzības šuves jāsalīmē kopā ar speciālu blīvējamu lenti (XST 020), bet ēkas stūri un ailes jānoblīvē ar speciālu lenti (XST 021). Ieteicamais vēja plāksnes biezums ir 30-50 mm. Ir risinājums , kad kā vēja aizsargslāni var izvēlēties arī membrānas materiālu PAROC XMV 065. Vienmēr jāatceras par kopējā siltumizolācijas materiāla biezuma izvēli un siltuma caurlaidības koeficientu U. 

  Vēja aizsardzības uzstādīšana no PAROC WAS 35 (t) plāksnēm 
  Vēja aizsardzības uzstādīšana no PAROC Tento (t) plāksnēm: 

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2. PAROC Tento (t)
  Vēja aizsardzības uzstādīšana no PAROC Cortex plāksnēm
  Vēja aizsardzības uzstādīšana no PAROC Cortex plāksnēm:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2. PAROC Cortex 
   
  Vēja aizsardzības plākšņu montāžas virziens var būt gan horizontāls, gan vertikāls. Svarīgi ir to pielāgot karkasa solim un atkarībā no plāksnes izmēra veidot nepieciešamo nobīdi tā, lai vertikālās šuve balstās uz koka statņa.


 • Apdari nesošās koka vadules tiek piestiprinātas pie galvenajām karkasa kolonnām caur vēja plāksnēm ar speciāliem distanceriem PAROC XFP 001 vai PAROC XFP 002. To nozīme ir aizsargāt vēja plāksni no saspiešanas. Vertikāli nostiprinātas koka vadules veido ventilējamu gaisa spraugu ≥25 mm un ir paredzētas fasādes apdares nostiprināšanai. Ja fasādes apdare veidota no vertikāli orientēta koka apšuvuma, papildus tad jāuzstāda horizontālās vadules.

 • Tvaika barjeras slānis ir 200 mikronu biezas polietilēna plēve PAROC XMV 020bas un tiek stiprināts sienas iekšpusē. Tvaika izolācijas šuves labi jānoblīvē ar līmējamu lenti PAROC XST 013. Ja tvaika izolācijas slāni šķērso komunikācijas vai elektroinstalācija, nepieciešams nodrošināt papildu blīvējumu, lai nodrošinātu pilnīgu slāņa viengabalainību un necaurlaidību.

 • Ja projektēšanas risinājumā ir paredzēts vēl papildus 50 mm biezs siltumizolācijas slānis no ēkas iekšpuses (galvenā karkasa priekšā), iesakām to likt pirms tvaika izolācijas slāņa ar nosacijumu , ka šis 50mm plāksne ir vismaz 3 reizes biezumā mazāka par ārējiem slāņiem kopā. Piemēram , ja starp galvenajiem karkasa elementiem siltumizolācijas biezums ir 200mm un iekšpusē tiek ievietots vēl 50mm, tad tvaika izolāciju var montēt uzreiz uz nesošā karkasa.