Trīsslāņu mūra sienu siltumizolācija

Projektējot un uzstādot ventilējamu sienu konstrukcijas ar ķieģeļu apdari un siltumizolāciju, ir jāievēro vietējie būvnormatīvi attiecībā uz sienu nestspējas aprēķiniem, slāņu savienošanu savā starpā, siltumtehniku, ugunsaizsardzību un skaņas izolāciju. Siltumizolācijas materiāls pilda svarīgu energoefektivitātes nodrošināšanas funkciju, tāpēc ir ieteicams ievērot ražotāja rekomendācijas.

Prasības siltumizolācijas slāņa uzstādīšanai

 • Siltumizolācijas slāņa ierīkošana trīsslāņu atvieglota mūra sienās:
  -akmens vates plāksnēm jābūt cieši savienotām savā starpā un cieši jāpieguļ sienas konstrukcijai;
  -starp vēja aizsardzību un ķieģeļu apdares mūri ir nodrošināta pietiekama ventilējama gaisa telpa;
  -strādājot ārā ir jānovērtē laika apstākļi - lietus gadījumā nestrādāt, apklāt būvmateriālus un neatstāt siltumizolācijas slāņus atklātus uz nakti, ja gaidāms lietus.
 • Divslāņu siltumizolācija, kad pamatkārtas tiek ieklāta ar PAROC Ultra vai PAROC Ultra plus universālajām akmens vates plāksnēm, ir jāaizsargā no vēja. Šajā līmenī var izmantot speciālas vēja aizsardzības plāksnes: PAROC Cortex, PAROC Tento t.
  Galvenā siltumizolācijas slāņa uzstādīšana ar PAROC Ultra / PAROC Ultra plus divu slāņu sistēmā
  Galvenā siltumizolācijas slāņa uzstādīšana ar PAROC Ultra / PAROC Ultra plus divu slāņu sistēmā::

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus 
   
  Siltumizolācijas plākšņu montāžas virziens var būt gan horizontāls, gan vertikāls. Svarīgi ir veidot nobīdi starp plākšņu kārtām , kā arī veidot pareizu siltumizolācijas plākšņu savienojumu ēkas stūros.

 • Vēja aizsardzības plāksnes jāuzstāda, nosedzot galvenā siltumizolācijas slāņa plākšņu salaiduma vietas. 
  Vēja aizsardzība ar PAROC WAS 25t / PAROC WAS 35t, plākšņu uzstādīšanu divu slāņu sistēmā
  Vēja aizsardzība ar PAROC Tento t, plākšņu uzstādīšanu divu slāņu sistēmā:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2. PAROC Tento t  Vēja aizsardzības uzstādīšana ar PAROC Cortex plāksnēm divu sļāņu sistēmā
  Vēja aizsardzības uzstādīšana ar PAROC Cortex plāksnēm divu sļāņu sistēmā:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2. PAROC Cortex
   
  Vēja aizsardzības plākšņu montāžas virziens var būt gan horizontāls, gan vertikāls. Svarīgi ir to pielāgot pirmajai siltumizolācijas kārtai un atkarībā no plāksnes izmēra veidot nobīdi tā, lai tiek pārsegtas pirmā slāņa šuves.


 • Vēja aizsardzības plākšņu PAROC Cortex šuves jāsalīmē kopā ar šuvju lenti (XST 020), bet ēkas un ailu stūri jānoblīvē ar stūra lenti (XST 021). Ieteicamais vēja plāksnes biezums ir 30. -50 mm. Vēja plākšņu biezums tiek ierēķināts kopējā siltuma caurlaidības koeficienta vērtībā. Vēja aizsardzības plākšņu pārklājums ir vērsts uz āru jeb ventilējamās gaisa spraugas pusi.

 • Uzstādot siltumizolāciju no viena slāņa, iesakām izmantot PAROC Tento (t) plāksnes. Šīm plāksnēm nav nepieciešama papildu aizsardzība pret vēju.

  Viena slāņa siltumizolācijas uzstādīšana ar PAROC WAS 35 (t) plāksnēm
  Viena slāņa siltumizolācijas uzstādīšana ar PAROC Tento (t) plāksnēm:

  1. PAROC Tento (t) 

  Siltumizolācijas plākšņu montāžas virziens var būt gan horizontāls, gan vertikāls. Svarīgi ir veidot nobīdi starp plākšņu kārtām , kā arī veidot pareizu siltumizolācijas plākšņu savienojumu ēkas stūros. • Siltumizolāciju piestiprina pie nesošā mūra ar trīsslāņu mūra atsaitēm. Ja nepieciešams, to var papildus nostiprināt ar mehaniskiem stiprinājumiem.

 • Stiprinājumam jānodrošina, lai siltumizolācija vienmērīgi pieguļ pie virsmas, bet siltumizolācijas slānis nedrīkst izspiesties cauri.

 • Precīzu savienojumu / tapu skaitu un to izvietojumu nosaka projektētājs. Parasti tas ir skaitā 3-6 gab/m2

 • Ieteicamajam ventilējamās gaisa spraugas platumam trīsslāņu mūra konstrukcijā jābūt vismaz 30 mm 1-2 stāvu ēkām un 35-50 mm platumam, vairāk nekā divu stāvu ēkām. Ventilējamajā gaisa spraugā ir jācirkulē āra gaisam, tāpēc ventilācijas atveru laukumam jābūt vismaz 50 cm2 uz vienu sienas garuma metru, un ventilācijas atveres jāierīko sienas augšējā un apakšējā daļā un kā arī pie logu un durvju ailu vietām. Drenāžas atveres jāierīko tā, lai no ārpuses ventilējamajā gaisa spraugā nonākošais ūdens vai kondensācijas ūdens neiekļūtu siltumizolācijā un citos konstrukcijas slāņos un varētu brīvi iziet no konstrukcijas.