CE marķējums Paroc Tehniskās izolācijas materiāliem

17 aug. 2012

No 2012. gada augusta, visiem tehniskās izolācijas produktiem jābūt CE marķējums. Tas tiek darīts saskaņā ar saskaņoto EN standartu. Ja produkts ir marķēts ar CE zīmi, nav nepieciešmas citas vietējās produktu kvalitātes zīmes Eiropas tirgū.

CE what's in it for me?

 

CE zīme ir kvalitātes sistēma, kas parāda materiāla īpašības, nevis ka produkts ir apstiprināts konkrētam risinājumam. Zīme norāda, ka produkts atbilst deklarētām īpašībām un ka tas ir droši izmantojams. Visās Eiropas valstīs, ir vietējie noteikumi, kas nosaka to, kādām īpašībām produktam jāatbilst noteiktā risinājumā. Tas ir svarīgi, lai pārbaudītu, ka deklarētie lielumi atbilst prasībām konkrētajā risinājumā.