„Paroc” tehniskās siltumizolācijas izstrādājumiem tagad ir CE marķējums

16 okt. 2012

Kopš 2013. gada jūlija būvizstrādājumiem obligāts CE marķējums

CE marķējums. Paroc

Sākot no 2013. gada jūlija, obligāta prasība būs Eiropas Komisijas būvizstrādājumu regulai atbilstošs CE marķējums. Siltumizolācijas izstrādājumiem, ko ražo „Paroc grupa”, tirgus līderis drošu un energoefektīvu izolācijas risinājumu jomā, kopš 2002. gada ir CE marķējums atbilstoši saskaņoto produkcijas standartu prasībām.

Šoruden uzņēmums „Paroc” ir ieguvis tiesības izmantot CE marķējumu arī tehniskās izolācijas izstrādājumiem, kas paredzēti HVAC risinājumu, rūpniecisko cauruļvadu, uzglabāšanas tvertņu un to aprīkojuma izolēšanai, kā arī specifiskiem klientu risinājumiem.

Tā kā „Paroc” strādā 13 Eiropas valstīs, starptautiski atzītais CE marķējums informē klientus par to, ka izstrādājumi pazīstamajā iepakojumā ar sarkanbaltām svītrām atbilst norādītajām īpašībām un kvalitātes prasībām.

 

„Paroc” Tehniskās izolācijas daļas tirdzniecības un izstrādes nodaļas direktors Aki Sūrkūkka (Aki Suurkuukka) paskaidro, ka, uzsākot produkta izstrādāšanu, uzņēmums kopā ar klientu projektē attiecīgajam pielietojumam piemērotāko risinājumu, ņemot vērā ugunsdrošības, veselības aizsardzības un energoefektivitātes, kā arī pēc iespējas vienkāršākas apstrādes un uzstādīšanas apsvērumus.

 

„Apkures, kanalizācijas un ventilācijas iekārtu, cauruļu un gaisa vadu, kā arī ēkas apvalka izolācijai ir arvien svarīgāka loma ēkas projektēšanā un būvēšanā,” saka Sūrkūkka. „Izmantojot izstrādājumus ar CE marķējumu, klientu būvprojekti tiek īstenoti vienkāršāk, jo ikviens var būt drošs, ka šiem izstrādājumiem ir atbilstīgi augsta kvalitāte.”

Standartā, kas reglamentē tehniskās izolācijas minerālvates izstrādājumu īpašības (EN 14303), ir uzskaitīti obligātie un brīvprātīgie testi, kā arī produkta īpašības, kas ir jānorāda ražotājam. Lai saņemtu CE marķējumu, izstrādājumam ir jāpārbauda obligātās īpašības – siltumvadītspēja, izmēri un izmēru pielaides, izmēru stabilitāte, ugunsizturības īpašības un raksturlielumi. Ražotāji paši var izlemt, vai nepieciešams pārbaudīt citas viņu izstrādājumu īpašības, piemēram, maksimālo darba temperatūru, spiediena izturību un ūdenī šķīstošu jonu mikroskopisko daudzumu.

CE marķējuma piešķiršanas pamatojumu pārbauda neatkarīga trešā puse jeb paziņotā iestāde, kam ir tiesības veikt CE marķējuma piešķiršanai nepieciešamās pārbaudes un ražošanas kvalitātes kontroli. „Paroc” izstrādājumu kvalitāti rūpīgi pārbauda fabrikā. Papildus iekšējai kvalitātes kontrolei paziņotās iestādes „VTT Expert Services Oy” pārstāvji divas reizes gadā apmeklē visas „Paroc” fabrikas un pārbauda tās.

Pārbaudītie „Paroc” akmens vates izstrādājumi ir saņēmuši arī EUCEB sertifikātus, kas apstiprina, ka bioloģiski noārdāmās šķiedras neapdraud veselību. Daudziem „Paroc” izolācijas izstrādājumiem arī ir telpu mikroklimata marķējums būvizstrādājumiem M1.

www.paroc.com

 

Par CE marķējumu
CE marķējumu piešķir, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Būvizstrādājumu direktīvu un 2011. gadā pieņemto Būvizstrādājumu regulu, kas 2013. gadā nomainīs minēto direktīvu. CE marķējumu piešķir visiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti pastāvīgai uzstādīšanai būvkonstrukcijās. Sagaidāms, ka obligātais CE marķējums veicinās brīvu būvizstrādājumu apriti Eiropas Ekonomikas zonā.

Personām, kuras pieņem lēmumus par būvizstrādājumu iepirkšanu, un šo izstrādājumu tiešajiem lietotājiem CE marķējums standartizētā veidā sniedz informāciju par īpašībām, kādas noteic attiecīgie saskaņotie izstrādājumu standarti. Ražotājs, kam ir piešķirtas tiesības izmantot CE marķējumu, arī garantē, ka ražošanas gaitā ir veikta nepieciešamā kvalitātes pārbaude un testi.