„Paroc Group Oy” paziņo cenu ar aktīviem nodrošinātām parādzīmēm (senior secured notes)

23 Maijs 2014

„Paroc Group Oy” 14. maijā paziņoja cenu šādiem piedāvājumiem: (i) ar aktīviem nodrošinātas parādzīmes ar fiksētu procentu likmi (eiro valūtā) 6,25% apmērā un apmaksas termiņu 2020. gadā par kopējo pamatsummu 200 miljoni eiro („parādzīmes ar fiksētu procentu likmi”), un (ii) ar aktīviem nodrošinātas parādzīmes ar mainīgu procentu likmi (eiro valūtā) un apmaksas termiņu 2020. gadā par kopējo pamatsummu 230 miljoni eiro ar trīs mēnešu EURIBOR indeksu plus 525 bāzes punkti.

Ienākumus no piedāvājuma kopā ar skaidras naudas līdzekļiem izmantos uzņēmuma pašreizējā parāda nomaksai.

„Paroc” grupas izpilddirektors Kari Lehtinen komentē:

Esam ļoti apmierināti, ka kredītu tirgū ir liels pieprasījums pēc mūsu parādzīmēm. Refinansēšana „Paroc” nodrošinās rīcības brīvību un stingru pamatu komercdarbības attīstībai.”

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar:
Anders Dahlblom, atbildīgo amatpersonu finanšu jautājumos, +358 (0)400 815 427
Joakim Flinck, grupas finanšu direktoru, +358 (0)40 556 4757