Stingrākas prasības būvnormatīvā LBN-002 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

25 apr. 2014
Ministru kabinets 8.aprīlī atbalstīja grozījumus būvnormatīvā LBN-002 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, ar ko paredzēts veicināt energoresursu racionālu izmantošanu.

Ekonomikas ministrija informēja, ka pētījumā par energoefektivitātes prasībām Latvijā jaunām un rekonstruējamām ēkām atbilstoši optimālo izmaksu līmenim tika aplūkotas vairākas ēku kategorijas, kā, piemēram, daudzdzīvokļu ēkas, skolas, bērnudārzi u.tml.

Pētījuma rezultāti parāda, ka esošās minimālās energoefektivitātes prasības daļā no ēkām un būves elementiem nesasniedz optimālas minimālās energoefektivitātes prasības.

Lai nodrošinātu minētā mērķa sasniegšanu un nodrošinātu mūsdienīgu būvizstrādājumu un būvniecības tehnoloģiju izmantošanu jaunbūvēs, rekonstruējamās un renovējamās ēkās, noteikumu projektā tika noteiktas stingrākas prasības būvelementu un lineāro termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu normatīvajām un maksimālajām vērtībām.

Tajā pašā laikā būvnormatīvā ir saglabāta patlaban spēkā esošā ēku norobežojošo konstrukciju būvelementu siltumtehniskās projektēšanas kārtība.

Grozījumi būvnormatīvā LBN-002 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” stājas spēkā ar 2014. gada. 22. aprīli.