Paroc Group pauž cerības uz pozitīvu COP21 nolīguma ietekmi

22 dec. 2015
21.ANO klimata izmaiņu konference (COP21) norisinājās Parīzē, kur 195 valstis panāca vienošanos par pirmo vispārīgo, likumiski saistošo globālo nolīgumu klimata pārmaiņu ierobežošanai. Ambiciozais un līdzsvarotais nolīgums, kas 21.gadsimtā ir pirmais šāda mēroga, nosaka globālu rīcības plānu, lai izvairītos no bīstamām klimata izmaiņām, noturot globālo sasilšanu būtiski zem divu grādu robežām salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni un cenšoties ierobežot temperatūras pieaugumu 1,5 grādu robežās.

Eiropas Vides aģentūras dati liecina, ka 2014.gads bijis līdz šim karstākais. Tāpat tas bijis vēl viens gads aizvien siltāku dekāžu ciklā. Siltumnīcefekta izraisošo gāzu nonākšanu atmosfērā nepieciešams būtiski samazināt, lai saglabātu globālo sasilšanu būtiski zem divu grādu robežām salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni un minimizētu klimata izmaiņu ietekmi. Valdības var noteikt mērķus, taču galu galā tas ir atkarīgs no nozarēm, uzņēmumiem, pašvaldībām un mājsaimniecībām, lai rīkotos. Šai rīcībai ir jānodrošina kaitīgo izmešu samazināšana, siltumnīcefekta izraisošo gāzu koncentrācijas stabilizēšana, temperatūras pieauguma apturēšana un klimata izmaiņu ierobežošana.

Mēs ceram uz oglekļa dioksīda izmešu samazināšanas vienošanās pozitīvu ietekmi. Mēs ticam, ka tā ilgtermiņā radīs pozitīvu ietekmi uz siltināšanas nozari, jo vienkāršākais un nozīmīgākais veids, kā mēs varam samazināt enerģijas pieprasījumu un ar to saistīto siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešus, ir siltinot mūsu ēkas,” norāda Paroc Group vadītājs Kari Lehtinens.

Eiropas Komisija ir noteikusi ilgtermiņa mērķi, lai līdz 2050.gadam samazinātu CO2 izmešu apjomu būvniecības nozarē par 88%-90%, salīdzinot ar 1990.gada līmeni. Eiropas Siltumizolācijas Ražotāju Asociācija uzskata, ka vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai ir, ES intensīvi renovējot jau esošās ēkas. Ēkas rada 36% no Eiropas CO2 izmešiem. Pastāv ievērojams potenciāls oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai, uzlabojot ēku energoefektivitāti. Siltumizolācija var nodrošināt līdz pat 75% no kopējā ēku enerģijas samazināšanas potenciāla - aptuveni 460 miljoni tonnu CO2 gadā.