Paroc sertificēts saskaņā ar Eurofins Indoor Air Comfort® Gold standartu

29 maijs 2017
Mēs aizvien vairāk un vairāk laika pavadām iekštelpās, un iekštelpu gaisa kvalitāte kļūst arvien nozīmīgāka. Sperot nākamo soli labāk veidotas vides attīstīšanā, Paroc sertificējis HVAC produktu grupu saskaņā ar Eurofins Indoor Air Comfort® Gold standartu, kas ir visambiciozākais zema emisiju līmeņa marķējums Eiropā.

Būvniecības materiālu emisiju klasifikācija kopumā

Lai sasniegtu labāku iekštelpu gaisa kvalitāti, produktiem, kas izstrādāti izmantošanai ēkās un iekštelpās, nepieciešams ievērot stingras ķīmisko emisiju prasības, kas veicina veselīgāku interjeru radīšanu. Brīvprātīgās emisiju klasifikācijas Indoor Air Comfort® mērķis ir veicināt zema emisiju līmeņa būvniecības materiālu izstrādi un izmantošanu. Emisiju klasifikācija ir noteikta katram produktam atsevišķi.

Sertificētie produkti

No 2017.gada maija visi zemāk norādītie HVAC Pipe Sections, Mats un Lamella Mats produkti ir sertificēti saskaņā ar Eurofins Indoor Air Comfort® Gold standartu, ievērojot augstākās emisiju prasības iekštelpu gaisa kvalitātei.

Eurofins - brīvprātīga marķēšanas sistēma

Eurofins Indoor Air Comfort® ir brīvprātīga marķēšanas sistēma, kas atvērta visiem būvniecības produktu ražotājiem. Klasifikācija neatceļ oficiālos būvniecības normatīvus vai to skaidrojumu. Taču liela daļa izstrādātāju, arhitektu un projektētāju dod priekšroku Eurofins klasificētiem produktiem, kad izvēlas materiālus saviem projektiem, lai veicinātu ilgspējīgu augstas kvalitātes būvniecību.

Indoor Air Comfort programma
Eiropā ES Ekomarķējums varēja pieņemt lēmumu piedāvāt apvienojumu, kas aptvertu visas Eiropas specifikācijas zemām VOC emisijām vienā marķējumā, taču viņi devuši priekšroku tā vietā pievienot vēl vienu marķējumu. Tagad Indoor Air Comfort aizpilda visas Eiropas mēroga marķējuma iztrūkumu. 

Indoor Air Comfort:
Šis marķējums apvieno visas Eiropas regulas par GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijām, ko rada produkti iekštelpu gaisā, vienkārši apvienojot visstingrākās likumiskās prasības jebkurā ES valstī vienā marķējumā. Produkts ar Indoor Air Comfort marķējumu atbildīs robežvērtībām, kuras noteikušas jebkuras regulas visā Eiropā.

Indoor Air Comfort GOLD: 
Šis marķējums apvieno visas būtiskākās Eiropas regulas un vairumu brīvprātīgo marķējumu par produktu radītām GOS emisijām, vienkārši apvienojot visstingrākās likumiskās prasības jebkurā ES valstī vienā marķējumā. Tas padara Indoor Air Comfort GOLD par visambiciozāko zema emisiju līmeņa marķējumu visā Eiropā.

Tāpēc sertificētie produkti ir tie, kuriem ir labākais savā klasē zemu emisiju līmenis, tādējādi esot piemērotiem iekštelpu gaisa kvalitātei.

Aptvertie kritēriji:

Sertifikācijā iekļautas zemāk norādīto programmu GOS emisiju specifikācijas:

Indoor Air Comfort:

 • Beļģijas regulējums
 • Francijas regulējums, A klase (vai A+ klase Indoor Air Comfort GOLD)
 • Vācijas regulējums, AgBB
 • Lietuvas regulējuma projekts
 • Plānotais Zviedrijas regulējums
 • E1 klasifikācija

Indoor Air Comfort GOLD, papildus augstāk minētajam:

 • EMICODE
 • GUT (izņemot aromāta pārbaudi)
 • Vairāki ES ekomarķējuma kritēriji
 • Vairāki Blue Angel kritēriji
 • Vairāki Austrijas ekomarķējuma kritēriji
 • LEED ārpus Ziemeļamerikas
 • FEMB standarts ilgspējīgām biroja mēbelēm
 • BREEAM
 • M1 tikai daļēji

Nav iekļauts:

 • Tādas ASV programmas kā CDPH, BIFMA, No šūpuļa līdz šūpulim (Cradle-to-cradle), Greenguard
 • Dānijas iekštelpu gaisa klimata marķējums
 • Jebkādas aromāta un amonija pārbaudes

LEED 4 versija pieņem Indoor Air Comfort GOLD sertifikātus kā tiešu pierādījumu to atbilstībai GOS emisijas kritērijiem.

BREEAM UK un BREEAM International pieņem gan Indoor Air Comfort, gan Indoor Air Comfort GOLD sertifikātus kā tiešu pierādījumu to atbilstībai GOS emisijas kritērijiem, līdz vien šādi kritēriji pastāv.