Jauns skaitītājs oglekļa pēdas nospieduma aprēķināšanai

10 aug. 2023

Paroc CO2 Calculator

Mēs ieviešam tiešsaistes skaitītāju, lai ātri un ērti aprēķinātu dažāda biezuma ēku siltumizolācijas izstrādājumu GSP vērtību.

Mēs esam izstrādājuši skaitītāju “PAROC CO2 calculator “, kas ļauj ātri un ērti aprēķināt ēku siltumizolācijas CO2 oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu. Skaitītāja modulis ir balstīts uz vērtībām, kas iekļautas izstrādājumu vides deklarācijās (EPD) saskaņā ar EN 15804 +A2 standartu.

“Mēs vēlamies radīt ilgtspējīgas ēkas kopā ar saviem klientiem. Ērti lietojama kalkulatora izstrāde ir vēl viens konkrēts solis, lai atvieglotu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu,” norāda Juha Laihonen.

“PAROC CO2 calculator “ parāda emisijas uz kvadrātmetru, kilogramu un kubikmetru.

Skaitītājs parāda CO2 ekvivalenta emisijas dažādās mērvienībās, saskaņojot dažādas projektēšanas programmas vajadzības (kg CO2-ekv.kg, kg CO2-ekv./m2 un kg CO2-ekv./m3). Tādējādi tiek atvieglota PAROC izstrādājumu savstarpēja salīdzināšana. Kalkulators parāda arī izstrādājuma blīvumu un termisko siltuma pretestību vēlamajā biezumā.

Skaitītājā uzrādītā GSP vērtība ir balstīta uz EPD moduļiem A1 līdz A3, kas dokumentē ražošanas procesu emisijas, un no A1 līdz C4, kas ietver izstrādājuma ražošanas, montāžas un aprites cikla beigu posmus. Atsevišķa akmens vates izstrādājuma GSP vērtību galvenokārt ietekmē ražošanas līnija un izstrādājuma biezums. Lai nodrošinātu, ka skaitītājs vērtību noteikšanai izmanto pareizās ražotnes radītās emisijas, tiek ņemta vērā lietotāja atrašanās vieta. Tādējādi skaitītājs nodrošina precīzu GSP vērtību PAROC ēku siltumizolācijas izstrādājumiem, kas ir pieejami attiecīgajā tirgū.

PAROC CO2 kalkulators atrodams šeit >>