Renovācija

Ēkas norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana renovācijas kontekstā bieži vien ir labāks risinājums nekā viegls remonts tikai atbilstoši minimālajām prasībām, jo labi nosiltinātas ēkas norobežojošās konstrukcijas ir labs pamats kopējai energoefektivitātei un pārējām sistēmām , kas nākotnē ēkā var tikt ieviestas. Ar vāji siltinātām konstrukcijām ir grūti sasniegt labus kopējos ietaupījuma rādītājus.

Ēkas norobežojošo konstrukciju izmaiņām vienmēr nepieciešama kvalificētu projektētāju palīdzība, jo sākotnēji izmantoto materiālu īpašības gadu gaitā var būt mainījušās. Projektējot jaunus siltumizolācijas un apdares slāņus, jāņem vērā arī esošā konstrukcija un materiālu stāvoklis, to fiziskās un ugunsdrošības tehniskās funkcijas. Renovācijas būvniecība notiek mijiedarbībā ar ēkas attīstītāju, projektēšanā iesaistītām pusēm, būvprojekta vadītāju un būvuzņēmēju, kuru rīcības un pienākumiem jābūt pietiekami skaidriem.

Siltumizolācijas līmeņa uzlabošana ēkas norobežojošo konstrukcijām sniedz vairākas priekšrocības:

  • Pastāvīga iekšējo silto virsmu temperatūra uzlabo siltumkomfortu – nav nepieciešams kompensēt aukstuma ietekmi ar papildus sildīšanu; siltums saglabājas un esošās konstrukcijas ir siltajā temperatūras zonā
  • Komforts tiek panākts pie zemāka iekštelpu gaisa temperatūras līmeņa nekā iepriekš
  • Nav caurvēja sajūtas
  • Tiek samazināts kondensācijas iespēja konstrukciju iekšpusē- nav mitruma slāņu iekšpusē
  • Samazinās enerģijas pieprasījums un apkures izmaksas
  • Energoefektivitātes uzlabojums ārējām konstrukcijām nodrošina labu pamatu citiem enerģijas taupīšanas pasākumiem.

Turklāt atjaunotā fasāde ir gan vizuāli un estētiski svaigāka, gan energoefektīva.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

PAROC akmens vate ir daudzpusīga siltumizolācija, kas izmantojama visa veida renovācijas projektos. Akmens vatei ir iestrādāta energoefektivitāte, skaņas izolācija, kā arī uguns, skaņas un mitruma drošība:


nedegPAROC akmens vates siltumizolācija nedeg un pasargā citus būvmateriālus no aizdegšanās. Siltumizolācijas materiāla izvēlei ir liela nozīme ēkas kopējā ugunsdrošībā. Akmens vates izmantošanai nav ierobežojumu – un nav nepieciešamas papildu ugunsdrošības pārbaudes. Plašāku informāciju skatiet šeit >> 

Atsparumas drėgmeiTajā pašā laikā PAROC akmens vate nodrošina visdaudzpusīgāko aizsardzību pret mitrumu un tāpēc ir ideāli piemērota arī, piemēram, piekrastes vietām, kur konstrukcijas mitrumam var būt pakļautas krietni vairāk nekā iekšzemē. Plašāku informāciju skatiet šeit >>
IlgaamžiškumasPAROC akmens vate ir arī lielisks skaņas izolācijas risinājums, pateicoties tās blīvajai šķiedru struktūrai un optimālai gaisa caurlaidībai. Plašāku informāciju skatiet šeit >>

 

 

 

Papildu informācija atrodama: Kāpēc akmens vate