Starpsienas

Iekšējo starpsienu konstrukcija jāveido tā, lai sasniegtu noteiktās skaņas izolācijas un ugunsdrošības prasības. Starpsienas izmantojamas, lai ne tikai sadalītu iekšējās telpas un ēku platību, bet arī lai samazinātu skaņas caurlaidību un ugunsgrēka gadījumā novērstu uguns izplatīšanos.
Būvniecības noteikumi nosaka skaņas izolācijas (skaņas un trokšņa izolācijas indeksa vērtības Rw vai DnTW decibelos) un/vai ugunsdrošības prasības (ugunsizturības robežas klase EI) starpsienām.

Starpsienas ar Paroc akmens vati ir kvalitatīvas gan ugunsdrošības īpašību, gan skaņas izolācijas ziņā. Paroc akmens vates gaisu caurlaidošā šķiedru struktūra padara to par lielisku skaņas izolatoru lietošanai starpsienu konstrukciju aizpildīšanai. Starpsienās izmantotie Paroc izstrādājumi iekļauti A1 ugunsreakcijas klasē, un tie ugunsgrēka laikā saglabā savas aizsargājošās īpašības.

Pieejami dažādi risinājumi starpsienām ar metāla un koka karkasu, kā arī ar vienu vai diviem ģipškartona plākšņu slāņiem. Mums ir vairāki Paroc elastīgās akmens vates plākšņu veidi, lai tie atbilstu noteiktām skaņas izolācijas un ugunsdrošības prasībām. Kā garantiju attiecībā uz starpsienu sistēmu funkcionalitāti, mēs esam saņēmuši Eiropas tehnisko novērtējumu (ETA 07-0071).

Ugunsgrēka gadījumā ģipškartona plāksnes novērš karsto sadegšanas gāzu iekļūšanu caur starpsienu konstrukcijām. Standarta ģipškartona plāksne aiztur uguns izplatību aptuveni 10 līdz 15 minūtes, bet pēc tam tā sadalās. Akmens vates izolācija aizsargā starpsienas konstrukciju ugunsgrēka gadījumā, tādējādi tiek saglabāta konstrukcijas noturība, pat ja viena ģipškartona plāksnes slāņa puse sadalās. Starpsienas ugunsizturības laiku iespējams palielināt, vēl pievienojot standarta ģipškartona plākšņu slāņus vai izmantojot ugunsdrošās ģipškartona plāksnes.

Ģipškartona plāksnes palielina starpsienas masu, kas palīdz sasniegt augstāku trokšņu izolācijas indeksa vērtību. No skaņas izolācijas viedokļa biezu plākšņu vietā labāk izmantot vairākus plānus ģipškartona plākšņu slāņus.

Lai starpsienās panāktu vēlamo skaņas izolāciju un ugunsdrošību, ir svarīgi rūpīgi noblīvēt visus savienojumus ar citām konstrukcijām, rozetes, kabeļu savienojumus un dažādas salaiduma vietas.

Veicot renovāciju, jāievēro tie paši principi kā jaunu ēku celtniecībā. Renovācijā, neatkarīgi no vecās starpsienu konstrukcijas, ugunsdrošības un skaņas izolācijas klasi iespējams uzlabot, izmantojot papildus karkasu ar nedegošu un skaņu absorbējošu akmens vates izolāciju. 

Vairāk citas informācijas: Kāpēc akmens vate