Koka karkasa starpsienas

  • 12,5mm – standarta ģipškartona plāksne vienā, divos vai trīs slāņos
  • 50-120 X 50mm koka karkasa statņi, cc 600 / PAROC UltraPAROC SolidPAROC Sonus
  • 12,5 mm – standarta ģipškartona plāksne vienā, divos vai trīs slāņos
Konstrukcijas veidi, skaņas izolācijas vērtības un ugunsizturības robežas norādīti zemāk esošajās tabulās.
Partition-wall-wooden-frame-3131121-transparent

Produkti skaņu izolējošām un ugunsdrošām starpsienām:

PAROC Ultra: piemēroti visām starpsienu konstrukcijām

PAROC Solid: piemēroti visām starpsienu konstrukcijām

PAROC Sonus: izmaksu ziņā optimāls risinājums starpsienām skaņas izolēšanai un aizpildīšanai

 

Citi risinājumi: PAROC CAD rasējumu meklēšanas sistēma   

 

Karkasa konstrukcija:

Koka karkasu izmērus izvēlas atbilstoši skaņas izolācijas un ugunsdrošības prasībām.
Palielinoties skaņas izolācijas prasībām, starpsienu konstrukciju var veidot no diviem atsevišķiem karkasu paralēliem moduļiem. Tādējādi tiek novērsta skaņas pāreja cauri karkasa konstrukcijai.

Izolācija

Paroc akmens vates plāksnes ir viegli iestrādāt starp koka karkasa statņiem, jo stingrā un elastīgā akmens vate turas starp statņiem bez jebkādiem papildus elementiem. Izolācijas plāksnei ir jāaizpilda vieta starp karkasa statņiem, lai nodrošinātu atbilstošu ugunsizturību un skaņas izolāciju. Koka karkasa konstrukcijām, kad vertikālie stiprinājumi atrodas savstarpējā attālumā cc600 attālumā, jāizmanto PAROC izstrādājumi ar plāksnes izmēru 565X1220mm.

Ugunsgrēka gadījumā akmens vate pasargā koka karkasu no pārogļošanās. Akmens vate ir vienīgā izolācija, ko var izmantot koka konstrukciju uguns izplatības noteikšanai kā ugunsizturību uzlabojošu faktoru. Uguns izplatību koka karkasa starpsienās iespējams noteikt, izmantojot aprēķinus saskaņā ar 5. Eirokodeksu. Paroc ir arī ETA apstiprinājums noteiktām starpsienu konstrukcijām.
Sīkāku informāciju par ugunsdrošību var atrast Paroc ugunsdrošības rokasgrāmatā, kas paredzēta koka konstrukcijām. 

Sienas plāksnes

Standarta risinājums ir ģipškartona plāksnes katrā koka karkasa pusē ar nominālo biezumu vismaz 12,5mm. Tāpat starpsienu konstrukcijas stiprināšanai var izmantot arī cita veida plāksnes, piemēram, saplāksni kā pirmo kārtu un ģipškartona plāksni virspusē kā pēdējo kārtu.

Apstiprinājumi un sertifikāti

  • Ugunsizturības klasifikācija starpsienu konstrukcijās tiek veikta, izmantojot aprēķinus saskaņā ar 5. Eirokodeksu. Aprēķinu var veikt konstrukcijām, kas noturīgas pret uguns slodzi maksimums 60 min.
  • Viena ģipškartona slāņa starpsienas konstrukcijai piešķirts Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA) 07/0071

 

Koka karkasi un veiktspējas pamatvērtības: 

Skaņas izolācija / konstrukcija Veiktspēja
  PAROC akmens vates izstrādājumi Ugunsizturības robeža Skaņas izolācijas indeksa vērtības
Rw R+ C50-3150
 Slānis ar vienu plāksni
PAROC Sonus 66-75 mm* EI30 38 34
PAROC Solid, PAROC Ultra 66-75mm* EI60 40 37
 Divkāršs plākšņu slānis katrā pusē / viens karkass
PAROC Ultra 70 mm EI60 47 44
PAROC Ultra 90-100 mm EI60 53 47
 Divkāršs plākšņu slānis katrā pusē / dubults karkass
PAROC Ultra 140 (70+70) mm EI60 59 50

*Konstrukcijai piešķirts ETA (Eiropas tehniskais apstiprinājums) 07/0071. Citu konstrukciju vērtības tabulā norādītas kā vidējās aprēķinātās vērtības.