Dūmvadi un izplūdes caurules

Dūmvadi un izplūdes caurules bieži tiek pakļautas ļoti augstām temperatūrām, tādēļ tām ir nepieciešama nedegoša izolācija ar augstu spiedes stiprību. Izolācijai ir jāsaglabā savas īpašības, pat pie augstām temperatūrām.

Izplūdes caurules

Ģeneratori tiek izmantoti kā rezerves barošanas sistēmas – piemēram, slimnīcās – lai nodrošinātu elektrības padevi tīkla barošanas zudumu laikā. Ģeneratora motora izplūdes caurules rada augstas temperatūras izplūdes gāzes. Izvēloties izplūdes cauruļu izolācijas materiālu, pirmām kārtām jāpievērš uzmanība ugunsdrošībai. Pārliecinieties, ka izolācijai ir laba spiedes stiprība un tā saglabā savu formu arī pie augstām temperatūrām.

Nosakiet izolācijas biezumu saskaņā ar pieļauto maksimālo virsmas temperatūru, izmantojot Paroc aprēķinu programmu PAROC Calculus.

 

Tērauda skursteņi

Skursteņi ir vieni no problemātiskākajiem elementiem ēku ugunsdrošības ziņā. Paroc iesaka izmantot rūpnieciski ražotus skursteņus, jo tiem jau ir montēta izolācija un tie ir testēti saskaņā ar atbilstošajām testēšanas metodēm un tos ir apstiprinājušas ugunsdrošības iestādes. PAROC produktus izmanto daudzi tērauda skursteņu ražotāji.

Tērauda skursteņi

PAROC produkti nodrošina lielisku siltumizolāciju cauruļvadiem un tie sniedz ugunsdrošības aizsardzību visai ēkai.

Izolācija pagarina cauruļvadu kalpošanas mūžu , novēršot dūmgāžu atdzišanu līdz punktam, pie kura tās kondensējas un atstāj korozīvas nogulsnes uz cauruļvada iekšējās virsmas.

Prasības un risinājumi dūmu un izplūdes caurulēm atšķiras dažādās valstīs. Lūdzu, vaicājiet savam vietējam Paroc pārstāvim, vai šie produkti ir piemēroti jūsu valstij.