Siltumizolētie ventilācijas cauruļvadi

Ventilācijas sistēmām ir nepieciešama siltumizolācija, lai ierobežotu un kontrolētu siltuma zudumus. Finansiālu un vides aizsardzības apsvērumu dēļ ir svarīgi samazināt nevajadzīgus siltuma zudumus cauruļvados, kuros tiek transportēts siltais gaiss. Ventilācijas cauruļvadi transportē vai nu silto, vai auksto gaisu. Šis fakts, kopā ar apkārtējā gaisa un cauruļvada temperatūru un mitruma saturu, ietekmēs jūsu izolācijas risinājumu izvēli.
Siltumizolētie ventilācijas cauruļvadi  Transportējot silto gaisu caur gariem ventilācijas cauruļvadiem, uzturiet gaisa temperatūru un siltuma zudumus pie noteikta līmeņa. Ir svarīgi uzturēt abus šos kritērijus vēlamajā līmenī, lai minimizētu enerģijas zudumus.  

Cauruļvadiem, kas transportē auksto gaisu, arī ir nepieciešams labs siltumizolācijas risinājums. Izolācija uztur zemo temperatūru cauruļvadā, izolējot to no apkārtējā siltākā gaisa. Ja aukstais gaiss cauruļvadā uzsilst apkārtējā gaisa ietekmes rezultātā, HVAC (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) sistēma zaudē efektivitāti un jums būs nepieciešams lielāks enerģijas daudzums, lai uzturētu cauruļvada pareizo temperatūru. Ja cauruļvadi ir pareizi izolēti, visa ventilācijas sistēma strādās tā, kā paredzēts, un jums būs nepieciešams retāk veikt aprīkojuma kalibrāciju.

Kondensācija

Milzīgas problēmas rodas tad, kad cauruļvadiem, kas satur materiālu ar zemāku temperatūru par apkārtējo gaisu, ārpusē izveidojas kondensāts. Pie augsta mitruma, gaiss var ātri kondensēties uz cauruļvadu ārējās virsmas. Ja tas notiek, ūdens sāk pilēt un izraisa bojājumus, piemēram, krāsas izmaiņas griestiem un grīdām. Laika gaitā ūdens var izraisīt bojājumus cauruļvadiem un saīsināt to kalpošanas mūžu. Pie pretējiem apstākļiem, kondensāts rodas arī cauruļvada iekšpusē.

Jūs varat viegli novērst kondensāciju, izmantojot pareizo izolācijas risinājumu. Izmantojiet pareiza biezuma izolāciju, lai uzturētu izolācijas virsmas temperatūru augstāku par apkārtējā gaisa temperatūru. Tāpat izmantojiet efektīvu ūdens tvaiku barjeru, lai novērstu mitruma iespiešanos izolācijā.

Zemāk tabulā ir redzams, kad ir nepieciešama kondensācijas izolācija.

Cauruļvads Gaiss cauruļ-vadā Cauruļvada atrašanās vieta  Kādēļ izolēt? Kurš risinājums?
Āra gaisa cauruļvads, gaisa kondicionēšana, u.c. Aukstais gaiss Uzsildītā, siltā telpā (augstāka temperatūra, nekā cauruļvadā) Kondensācija uz ārējās virsmas Siltumizolācija + tvaika barjera, nolīmētas šuves ar līmlenti
Uzsildītais ieejošais gaiss, izejošais gaiss, u.c. Siltais gaiss Neapsildītā, aukstā telpā Kondensācija uz iekšējās virsmas Siltumizolācija
Apsildītā, siltā telpā Siltumizolācija enerģijas zudumu samazināšanai Siltumizolācija

Jūs varat viegli aprēķināt izolācijas biezumu, izmantojot Paroc aprēķinu programmu PAROC Calculus. Ja jums ir nepieciešams izolēt siltuma mērķiem un ugunsdrošības mērķiem, vienmēr izvietojiet ugunsdrošības izolāciju tuvāk cauruļvadam un siltumizolāciju ar tvaika barjeru virs uguns izolācijas. Sīkākai informācijai par cauruļvadu ugunsdrošības izolāciju, sazinieties ar savu vietējo Paroc pārstāvi.