Apmestas fasādes ar plākšņu siltumizolāciju

  • Nesošā konstrukcija (betons, gāzbetons, ķieģelis)
  • Siltumizolācija PAROC Linio 10 vai PAROC Linio Pro ar līmjavu
  • Mehāniskie stiprinājumi
  • Līmjava un stikla šķiedras armējošs siets
  • Apdares slānis
Pielāgojot un uzstādot šo sistēmu, jāievēro sistēmas turētāja vadlīnijas.

Apmestas fasādes ar siltumizolācijas plāksni montāžas video.

Etics-slab-small

Siltumizolācijas plāksnes apmestām fasādēm/ ETICS:

PAROC Linio Pro: visefektīvākā siltumizolācijas plāksne ar siltumvadītspēju λ= 0,034 W/mK

PAROC Linio 10: efektīva siltumizolācijas plāksne ar siltumvadītspēju λ= 0,036 W/mK

PAROC Linio 15: siltumizolācijas plāksne, kur nepieciešamas augstākas mehāniskās īpašības un siltumizolācija ap logu un durvju ailām ar siltumvadītspēju λ= 0,037 W/mK

Paroc akmens vates plāksnes kā apmestas fasādes / ārējās siltumizolācijas kompozīta sistēmas (ETICS) sastāvdaļas var uzstādīt gandrīz jebkura veida ēkām, sākot no vienas ģimenes mājām vai rūpnieciskām ēkām līdz augstceltnēm vai ēkām ar paaugstinātām ugunsdrošības prasībām.

Pamatne: Nedegošās akmens vates plāksnes var izmantot visām tradicionālajām sienu pamatnēm: mūra, betona un koka konstrukcijām.
Pirms siltumizolācijas plākšņu uzstādīšanas pamatnei jābūt tīrai, pietiekami sausai un līdzenai.

Līmjava/Siltumizolācija: Saskaņā ar sistēmas turētāja norādījumiem Paroc akmens vates plāksnes bez pārklājuma jāpiestiprina ar līmjavu un jāveic papildu mehāniska nostiprināšana. Pārklātu plākšņu gadījumā līmi var uzklāt tieši uz sienas pamatnes ar mehanizēto iekārtu vai uz siltumizolācijas plāksnes aizmugures.
Sistēmas piegādātājam ir dažādas līmjavas, kuras var izmantot atkarībā no sistēmas un situācijas, bet atšķiras pēc to sagatavošanas, piemēram: gatavas lietošanai, sausais maisījums vai sausais papildu maisījums.

Lielāku biezumu gadījumā iespējams izmantot divslāņu risinājumu.

Siltumizolācijas aprēķinu tabula:

 Jaunas ārsienas būvmateriāls Upēc (W/m2K) ar siltumizolāciju, PAROC Linio 10 mm 
 100  120 160   180  200
Dzelzsbetona siena 250 mm 0,34 0,28 0,22 0,20 0,18
Keramzīta bloks 250 mm 0,25 0,22 0,18 0,16 0,15
Keramikas bloks 250 mm 0,23 0,21 0,17 0,16 0,14
Gāzbetona bloks 300 mm
0,19 0,18 0,15 0,14 0,13

Piezīmes:
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-19 ietvertais labojuma koeficients Δλw neventilējamam būvelemantam 0,002 W/mK.