PAROC Zerofix sistēma sienu renovācijai

Esoša sienas konstrukcija:

  • Esoša masīva betona paneļu, ķieģeļu vai bloku siena labā stāvoklī

Jauna ārējā konstrukcija - PAROC ZEROfix sistēma:

  • 150-250mm - Pretvēja siltumizolācija PAROC Tento t, stiprinās ar siltumizolācijas stiprinājumiem un paplāksnēm
  • 36mm – ventilācijas sprauga + PAROC ZEROfix montāžas sistēma: PAROC ZEROfix nesoša koka lata (XRB 001), cc600 fiksēta ar Fasādes skrūve HECO Multi Monti betona pamatnei (XFS 004)
  • Ja nepieciešams, ugunsdrošības barjeras ventilācijas spraugā.
  • Apšuvums (koka dēļi, šķiedrcementa loksne)

Piezīme: ZEROfix sistēma šobrīd nav pieejama vieglbetona (gāzbetona un tml) sienām

Ventilated-facade-was35-zerofix-concrete

Siltumizolācijai piemērotie izstrādājumi:

Viena slāņa siltumizolācijas risinājums:

PAROC Tento t: bieza (>50mm) sienas plāksne, siltumvadītspējas lambda klase λ= 0,033 W/mK

PAROC ZEROfix ir unikāla, pašnesoša stiprinājuma metode ventilējamām fasādēm ar siltināšanu. Stiprinājuma metode sastāv no:

  • siltumizolācijas plākšņu stiprinājumiem
  • horizontālām skrūvēm ārējai apdarei un latojuma stiprināšanai, kas notur vēja slodzi,
  • leņķī jeb diagonāli skrūvētām tāda paša veida skrūvēm ārējai apdarei un latojuma stiprināšanai, kas notur vertikālu fasādes slodzi. Šis risinājums ir izturīgs ar minimālu termisko tiltu ietekmi uz kopējo siltuma caurlaidību un notur visas uz fasādi darbojošās slodzes.

PAROC ZEROfix ir pašnesoša stiprinājumu sistēma, kas ideāli piemērota fasādes piestiprināšanai pie nesošās konstrukcijas caur ārējo izolācijas slāni. Nesošās sienas konstrukcija var būt no betona vai ķieģeļiem.

Sistēmas sastāvs:

Sistēma sastāv no ugunsdrošas koka vadules un fasādes skrūvēm. Fasādes vēja slodzi horizontāli nodrošina fasādes skrūves, bet vertikāli – diagonāli piestiprinātas fasādes skrūves. Šī fasādes skrūvju kombinācija nodrošina ļoti izturīgu konstrukciju, kurā tiek samazināts arī termiskās pārejas tiltu skaits.

Fasādes skrūvju skaitu, skrūvju garumu un novietojumu nosaka, ņemot vērā vēja ātrumu ēkas vietā, ēkas augstumu, nesošās sienas konstrukcijas veidu un apšuvuma materiāla svaru. Nepieciešamo izmēru aprēķinu var veikt ar rīku PAROC ZEROfix aprēķina kalkulators.

Nesošās konstrukcijas nestspēja vienmēr ir jānodrošina ar paredzamo skrūvju izvilkšanas pārbaudi no esošās sienas, jo laika gaitā materiāla kvalitāte un izturības īpašības var būt mainījušās. Pārbaudes punktu skaits ir atkarīgs no ēkas un tās stāvokļa. Daudzumam jābūt pietiekami lielam, lai varētu veikt uzticamu izmēru noteikšanu. Katrai fasādes virsmai jābūt vismaz 15 mērījumu punktiem, un mērījumi jāveic visās sienu daļās , kas tiks siltinātas un montētas ar Zerofix..

Izvilkšanas pārbaudes jāveic kvalificētiem un apmācītiem darbiniekiem. Izmantotais aprīkojums ir jākalibrē saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Mērīšanai iesakām izmantot, piemēram, Hydrajaws Limited, 2000. modeli, kas aprīkots ar teleskopisku tiltiņu, kas atbilst skrūves garumam.

Testu veikšanai varat izmantot PAROC betona urbi L 6,3 (XFD 001) ar diametru 6,3 mm. Iepriekšēja urbšana jāveic līdz urbšanas dziļumam, kas lielāks par 40 mm. Nesošā betona skrūve HECO Multi Monti (XFS 004) tiek pieskrūvēta tieši pie pamatnes, iestatītais dziļums vismaz 35 mm. Testa rezultātus un mērījumu punktus precīzi dokumentē mērījumu protokolā. Mērījumu protokoli un rasējumi ir jāarhivē būvlaukumā. Kad ir veiktas nepieciešamās pārbaudes, ar mūsu izmēru noteikšanas rīku iespējams aprēķināt skrūvju garumu un projektētās slodzes. Mērījumu rezultāti jāņem vērā, aprēķinot vēja un vertikālās slodzes.

Siltumizolācija:

PAROC ZEROfix sistēma nodrošina izcilu energoefektivitāti, jo pirms fasādes sistēmas stiprinājumu uzstādīšanas var uzstādīt visu siltumizolācijas slāni ar blīvējumu. Vispirms uz nesošās konstrukcijas ārējās virsmas tiek uzstādīts biezs pretvēja siltumizolācijas slānis PAROC Tento (t) , virs stingras siltumizolācijas kārtas ar horizontālām skrūvēm tiek uzstādīta koka vadule saskaņā ar izmēru noteikšanas programmas norādēm. Visbeidzot, norādītajos attālumos tiek izvietotas diagonālās skrūves.

Aiz fasādes apšuvuma vienmēr jābūt ventilācijas spraugai. Izmantojot koka apšuvumu uz fasādes, ventilācijas spraugā var būt nepieciešams uzstādīt ugunsdrošības barjeras. Tas jāpatur prātā, nosakot ventilācijas atveres izmērus un izvēloties pretvēja siltumizolāciju. Mēs iesakām PAROC Cortex produktus izmantot konstrukcijās ar ugunsdrošības barjerām, jo šķēršļi ventilācijas spraugā palielina lokālo konvekciju ap tām.

Koka vadule kalpo kā montāžas pamatne izvēlētajam fasādes apšuvumam. Fasādes apšuvums tiek uzstādīts uz koka vadules saskaņā ar fasādes piegādātāja norādījumiem.

Energoefektivitāte:

Tālāk ir norādīti iepriekš aprēķinātie siltumizolācijas biezumi un siltuma caurlaidības U vērtības:

PAROC Tento t biezums

150

180

200

100+150

150+150

200+150

Renovējama siena R = 0.9 m2K/W

0,203

0,175

0,161

0,133

0,114

0,099

Aprēķina parametri (saskaņā ar EN 6946):
Esošā siena 380-510mm; aptuvenā siltuma pretestība R = 0,90 m2K/W
PAROC Tento t siltumvadītaspējas klase λd = 0,033 W/mK
PAROC XFS 002 fasādes skrūve λ = 50
• Horizontālās skrūves: cc600/1200
• Diagonālās skrūves (30°): cc600/2700
• Koka vadules cc600
Virsmas pretestības: Rsi + Rse = 0,26 m2K/W
Aprēķinos izmantotās siltuma caurlaidības korekcijas:
• ΔUg = gaisa poru korekcija = ΔU´´: 0. līmenis
• ΔUf (ZEROfix/betons) = mehāniskā stiprinājuma aukstuma tilta efekts >3% un tas ir ņemts vērā U vērtības aprēķinā (0,012-0,018 W/m2K)