Koka guļbūves vai stāvbūves renovācija

Esoša sienas konstrukcija:

 • Esoša koka stāvbūve vai guļbūve labā stāvoklī

Jauna Ārējā Konstrukcija:

 • 10-15mm – iekšējais apmetums
 • Esošā koka stāvbūve vai guļbūve
 • Blīvējums koka baļķu starpās vai esošs apmetums
 • 150mm - koka karkass 50 x 150mm stiprības klase C24, cc 600 / Siltumizolācija 150mm PAROC Ultra  vai PAROC Ultra plus
 • 30-50mm vēja izolācija: PAROC Cortex pro (vai PAROC Cortex / PAROC Tento t), PAROC Cortex līmlenta (XST 022) un PAROC Cortex stūra līmlenta (XST 021)
 • 22mm gaisa šķirkārta - PAROC Distanceris Cortex plāksnēm (XFP 002) + vertikāls latojums 22 x 100mm, cc 600
 • Koka apdare

Ugunsdrošības klasifikācija atkarībā no nesošās sienas materiāla R30/R60, kad nepieciešams

Skaņas izolācija saskaņā ar izolācijas biezumu un aprēķinu


Renovation-log-wall-19284913-350x350

Siltumizolācijai piemēroti izstrādājumi:

PAROC Ultra: piemērots visām normālām sienu konstrukcijām, siltumvadītspējas lambda klase λD = 0,035 W/mK
PAROC Ultra plus:
efektīvāka siltumizolācija, piemērota visām normālām sienu konstrukcijām, siltumvadītspējas lambda klase λD = 0,034 W/mK

Vēja aizsardzībai piemēroti izstrādājumi:

PAROC Tento t: 30mm siltumizolācijas biezums , siltumvadītspējas lambda klase λD = 0,033 W/mK
PAROC Cortex / Cortex b:
30 mm siltumizolācijas biezums, (b = melns), siltumvadītspējas lambda klase λD = 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro:
40, 50, 55 un 70 mm siltumizolācijas biezums, siltumvadītspējas lambda klase λD = 0,032 W/mK

Guļbaļķu sienu papildu siltināšana vienmēr jāveic ārpus konstrukcijas ar atvērtu porainu siltumizolāciju. Ārējā siltumizolācija paaugstina koka baļķu konstrukcijas temperatūru un tādējādi uzlabo konstrukcijas mitruma īpašības, ļaujot konstrukcijām izžūt uz āru caur difūzijas atvērto siltumizolācijas slāni. Guļbaļķu sienu konstrukcijā vienmēr ir svarīgi izmantot ventilējamu fasādes konstrukciju, kas izvada mitrumu. Hermētiskuma uzlabošanai nepieciešamības gadījumā uz esošās sienas ārējās puses pirms jaunu slāņu montāžas var tikt piestiprināta papīra sloksnes.

Koka stāvbūvēm ar apmetumu ir ieteicams saglabāt esošo apmetuma slāni , to izlīdzināt un noblīvēt. Pēc tam montēt jaunu siltumizolācijas slāni ar apdari.

Esoša sienas konstrukcija:

 • Ja esošā sienas konstrukcija ir labā stāvoklī, tad virsū var uzstādīt jaunus konstruktīvi nesošus slāņus.
 • Ja nepieciešams esošo sienas daļu hermētiski noblīvē, visā garumā izlīdzinot veco ārējo virsmu. Esošas sienas hermētiskums ir būtisks labai konstrukcijas energoefektivitātei.

Sienas nesošā konstrukcija:

 • koka sienai ir jānodrošina nestspēja , sasaiste ar piekaramo konstrukciju un tā stabilitāte ilgtermiņā
 • koka vai metāla karkasam jābūt labi un droši nofiksētam pie esošās koka sienas
 • koka siena atrodas siltajā zonā un kalpo arī kā siltumu akumulējošs un kā arī necaurlaidīgs gaisa/tvaiku barjeras slānis

Jaunā konstrukcija:

Ārpus guļbaļķu konstrukcijas tiks izbūvēta koka karkasa siena. Ja nepieciešams, nelīdzeno sienu var iztaisnot ar ķīļiem. Starp karkasa statņiem tiek uzstādīta elastīgā siltumizolācija PAROC Ultra. Siltumizolācijas plāksnēm pilnībā jāaizpilda paredzētā telpa karkasā starp statņiem. Vecās sienas nelīdzenumu dēļ siltinājumu var izvēlēties par 10–20 mm biezāku par jauno karkasu.

Ārpus koka karkasa sienas tiek uzstādīts vienmērīgs pretvēja siltumizolācijas slānis. Porainā akmens vates siltumizolācija un tajā izmantotais elpojošais difūzijas pārklājums neaizkavē jebkāda ēkas mitruma iztvaikošanu konstrukcijā. Ēkas norobežojošo konstrukciju vēja/gaisa necaurlaidība tiek nodrošināta, savienojumu vietas un stūrus aplīmējot ar šuvju lenti (PAROC XST 022 un PAROC XST 021) uzreiz pēc PAROC Cortex plākšņu uzstādīšanas. PAROC Tento t plāksnēm šuvju lentas nelieto.

Ja koka siena ir pietiekami taisna un plakana, papildu siltināšanu var veikt arī ar vienu PAROC Cortex pro vai PAROC Cortex One pretvēja siltumizolācijas slāni. Arī tad spraugas starp baļķiem ir jāveido gaisu necaurlaidīgas. Konstrukcijas gaisa necaurlaidību var nodrošināt ar piemērotu gaisa barjeras papīru, kas uzstādīts uz guļbaļķu sienas ārējās virsmas. Pretvēja siltumizolācijas stiprināšana tiek veikta, izmantojot skrūves un paplāksnes. Ēkas norobežojošo konstrukciju vēja/gaisa necaurlaidība tiek nodrošināta, savienojumu vietas un stūrus aplīmējot ar šuvju lenti (PAROC Cortex līmlenta (XST 022) un PAROC Cortex stūra līmlenta (XST 021)) uzreiz pēc plākšņu uzstādīšanas. Naglošanas starpliku, koku vaduļu un fasādes apšuvuma uzstādīšana tiks veikta, kā parādīts zemāk.

PAROC Distanceris Cortex plāksnēm (XFP 002) izmanto koka un dēļu apšuvumam, lai atvieglotu un paātrinātu koka vaduļu uzstādīšanu. Starplikas tiek izmantotas, lai novērstu pretvēja siltumizolācijas saspiešanu, kad tiek uzstādīta nesoša koka vadule. Starplikas tiek izvēlētas atbilstoši pretvēja siltumizolācijas biezumam. Distanceris (XFP 002) naglu starplikas ir pieejamas pretvēja siltumizolācijas biezumam 30, 40, 50, 55 un 70 mm. Starplikas tiek izspiestas caur pretvēja siltumizolāciju pret korpusa statni spraisli ar cc600 attālumu un nostiprinātas ar skrūvi vai naglu (4-6 gab./m2). Koka vadules tiek uzstādītas naglošanas starplikas augšpusē, pienaglojot vai pieskrūvējot tās rāmja konstrukcijai. Starplikas un vadules nodrošina nepieciešamo ventilācijas spraugu starp konstrukciju un ārējo apšuvumu. Aiz koka sienas fasādes apšuvuma vienmēr jābūt ventilācijas spraugai.

Fasādes apšuvums ir piestiprināts pie koka vadulām. Lietus un sniega iekļūšana konstrukcijas slāņos tiek novērsta, pievēršot rūpīgu uzmanību savienojumu vietām (piemēram, logu, durvju, dzegas un cokola savienojumiem).

Grauzēju iekļūšanu ēkā var novērst, ventilācijas spraugas apakšā un arī ventilācijas spraugas augšpusē starp sienu un jumtu cieši piestiprinot 5 mm metāla sietu.

Jauno konstrukciju iespējams izveidot arī izmantojot biezu PAROC Cortex One vai PAROC Tento t pretvēja siltumizolāciju PAROC Zerofix uzstādīšanas sistēmā.

Ugunsdrošība:

PAROC pretvēja siltumizolāciju var izmantot vienlaikus gan kā siltumizolāciju, gan kā ugunsdrošības pārklājumu (K2) tādiem degošiem materiāliem kā kokam. Paroc pretvēja siltumizolācija aizsargā koksni no pārogļošanās 10, 30 vai 60 minūtes. Ugunsdrošības pārklājuma klases aizsargslānim ir apzīmētas ar marķējumiem K210, K230 un K260.

Nākamajā tabulā parādīti Paroc pretvēja siltumizolācijas aizsargpārklājuma rādītāji. Objekti, kuriem nepieciešams ugunsdrošs pārklājums: skatiet montāžas instrukcijas PAROC izstrādes sistēmā.

Pretvēja siltumizolācijas biezuma klasifikācija

PAROC Cortex pro

50 mm

K230

 

Energoefektivitāte:

Tālāk ir norādīti iepriekš aprēķinātie siltumizolācijas biezumi un siltuma caurlaidības U vērtības:
Aprēķinā jau iekļauts pretvēja izolācijas slānis PAROC Cortex 30mm, kas aptver koka karkasu

PAROC Ultra biezums, mm

100

150

200

100+150

R Renovējama siena ar esošu siltumpretestību,
R = 1.40 m2K/W

0,195

0,157

0,132

0,111

Aprēķina parametri (Aprēķins saskaņā ar EN ISO 6946):
Veca guļbaļķu siena λlog = 0,12 W/mK, d = 180 mm, R = 1,40 m2K/W
Gaisa barjera, papīra λU = 0,14 W/mK, d = 0,27 mm R = 0,002 m2K/W
PAROC Tento (t) λU = 0,033 W/mK
PAROC Ultra λ = 0.035 W/mK
PAROC Ultra plus λ = 0.034 W/mK
PAROC Cortex λ = 0.033 W/mK
Koka karkass 50mm, λU = 0,12 W/mK d = 50-200 mm, cc600
Virsmas pretestība, iekšējā (Rsi)0,13 m2K/W
Virsmas pretestība, ārējā (Rse) 0,13 m2K/W

Aprēķinos pielietotās korekcijas:
• Δ λ = 0.001 W/mK korekcija siltumizolācijas materiālam vēdināmā konstrukcijā LBN 002-19
• ΔUg = gaisa poru korekcija: 0. līmenis = 0
• ΔUf = Papildu siltumizolācija: koka karkass ar PAROC Utra + pretvēja siltumizolācija: mehānisko stiprinājumu ietekme/korekcija uz konstrukcijas U vērtību ir mazāka par 3%, tādā gadījumā korekcija netiek ņemta vērā.
• ΔUf = Papildu siltumizolācija: pretvēja siltumizolācija: mehānisko stiprinājumu ietekme/korekcija uz konstrukcijas U vērtību ir lielāka par 3%, un efekts (0,012 - 0,024 W/m2K) tiek ņemts vērā U vērtībā.