Metāla karkasa starpsienas

 • 12,5mm – standarta ģipškartona plāksne vienā, divos vai trīs slāņos
 • 42-150 mm metāla karkasa stiprinājumi, cc 600 / PAROC Ultra, PAROC Solid, PAROC Sonus
 • 12,5 mm – standarta ģipškartona plāksne vienā, divos vai trīs slāņos
Konstrukcijas veidi, skaņas izolācijas vērtības un ugunsizturības robežas norādīti zemāk esošajās tabulās.
Partition-wall-metal-frame-3159160-transparent

Produkti skaņu izolējošām un ugunsdrošām starpsienām:

PAROC Ultra: piemēroti visām starpsienu konstrukcijām

PAROC Solid: piemēroti visām starpsienu konstrukcijām

PAROC Sonus: izmaksu ziņā optimāls risinājums starpsienām skaņas izolēšanai un aizpildīšanai

 

Citi risinājumi: PAROC CAD rasējumu meklēšanas sistēma

 

Karkasa konstrukcija:

Metāla karkasa sistēmas konstrukcija jāizvēlas atbilstoši skaņas izolācijas un ugunsdrošības prasībām. Skatiet zemāk esošajās tabulās parādītās vērtības un izvēlieties risinājumu.

Palielinoties skaņas izolācijas prasībām, starpsienu konstrukciju var veidot no diviem atsevišķiem karkasu paralēliem moduļiem. Tādējādi tiek novērsta skaņas pāreja cauri karkasa konstrukcijai. Ir iespējams izveidot arī karkasa konstrukciju ar nobīdi (zig zag), kas uzlabo skaņas izolāciju.

Izolācija

Paroc akmens vates plāksnes ir viegli uzstādīt starp metāla statņiem karkasā, jo stingrā un elastīgā akmens vate turas starp stiprinājumiem bez jebkādiem savienojošiem elementiem. Izolācijas plāksnei ir jāaizpilda vieta starp stiprinājumiem, lai nodrošinātu atbilstošu ugunsizturību un skaņas izolāciju. Metāla karkasa konstrukcijām, kad vertikālie stiprinājumi atrodas cc600 attālumā, iespējams izmantot PAROC izstrādājumus ar plākšņu izmēru 610x1220mm.

Sienas plāksnes

Standarta risinājums ir starpsienas ar ģipškartona plāksnēm katrā metāla karkasa pusē ar nominālo biezumu vismaz 12,5mm. Tāpat starpsienu konstrukcijas stiprināšanai var izmantot arī cita veida plāksnes, piemēram, saplāksni kā pirmo kārtu un ģipškartona plāksni virspusē kā pēdējo kārtu.

Apstiprinājumi un sertifikāti

Paroc ir ieguvis ETA (Eiropas tehnisko apstiprinājumu) 07/0071 dažādām starpsienu konstrukcijām ar metāla karkasu.

 

Metalinio karkaso pertvarų konstrukcija, atsparumas ugniai ir garso izoliavimas:

Skaņas izolācija / konstrukcija Veiktspēja
  PAROC akmens vates izstrādājumi Ugunsizturība Skaņas izolācija indeksa vērtības
Rw Rw + C50-3150 R'w R'w + C50-3150
Slānis ar vienu plāksni
  PAROC Sonus 66-75 mm EI30 40 37    
PAROC Solid, PAROC Ultra 66-75 mm EI60 40 37    
Paroc Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI60 45 40 36 32
Slānis ar divām plāksnēm katrā pusē / viens karkass
  PAROC Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI 90 55 48 44 40
Slānis ar divām plāksnēm katrā pusē, karkas veids / zig zag solis
  PAROC Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI90 58 51 48 44
Slānis ar divām plāksnēm katrā pusē / dubults karkass
  PAROC Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI90 63 56 56 52
Slānis ar trijām plāksnēm katrā pusē / dubults karkass
  PAROC Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI90 65 61 60 56

Izmantotie termini (ar dažām atsaucēm no būvnormatīva Būvakustika LBN 016-15):

 • Rw dB – normalizētais skaņas gaisā izolācijas indekss – lielums, kuru nosaka, izmantojot laboratoriskos mērījumus vai aprēķinus, un kas neietver skaņas izplatību pa blakusceļiem;
 • R‘w dB – faktiskais normalizētais skaņas gaisā izolācijas indekss: – kuru izmanto, novērtējot ēkas iekšējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolāciju, un kas raksturo skaņas izplatību caur attiecīgo norobežojošo konstrukciju, kā arī caur tai blakus esošajām konstrukcijām – pa blakusceļiem.
 • DnTw dB – svērtā standartizētā līmeņa atšķirība: – parasti izmanto pārbaudēs objektos, kas raksturo pabeigtas ēkas daļas skaņas izolācijas veiktspēju.
  • Svērto vērtību aprēķināšanas metode ir noteikta BS EN ISO 717-1.
 • C50-3150 - spektrālā korekcija skaņas izolācijas aprēķiniem, izmantojot mērījumus ar paplašinātu frekvenču diapazonu līdz 50 Hz. Korekciju piemēro A un B klases telpām.
 • CTR -nosacītā transporta trokšņa korekcija
 • EI – nenesošo starpsienu konstrukciju viengabalainība(E) un siltumizolācija(I) un ugunsizturības laiks minūtēs