PAROC ZERO un CLT krusteniski līmēta panela sienas konstrukcija

 • Iekšējā virsma
 • 13mm – ģipškartona loksne (Ugunsdrošības aizsargseguma klase: K210 vai K230 prasības iespējamas saskaņā ar LBN )
 • 90-120 mm – CLT krusteniski līmēts koka panelis
 • 100-300 mm – Vēja aizsardzības un siltumizolācijas plāksne PAROC Tento t, Plāksnes jāmontē cieši viena pie otras. Šuves nav nepieciešams līmēt
 • Stiprinājums siltumizolācijai pie koka SFS RP45X120/BS-4,8 (XFM 004)
 • 36mm – ventilācijas šķirkārta un PAROC ZEROfix nesoša koka lata (XRB 001), cc600 stiprināta cauri izolācijas slānim Fasādes skrūve SFS Twin UD koka pamatnei (XFS 002)
 • Ugunsdrošs šķērslis, ja nepieciešams augstākām ēkām, metāla perforēts profils
 • Koka apdare horizontāli
Sienas nestpēju būtu ieteicams vaidot ar R30 vai R60 ugunsreakcijas klasi . Vai arī REI 30 and REI 60
Skaņas izolācijas indekss Rw 49 dB / Rw + C 48 dB / Rw + Ctr 42 dB
(iekšējais K210 ugunsdrošības aizsargsegums (ģipškartona plāksne 13 mm) ir ņemta vērā aprēķinot skaņas izolācijas indeksu gaisā,)
CLT-Wall-Cortex_Lowres-375x281

PAROC ZERO ir jauna siltumizolācijas koncepcija ventilējamām fasādēm, kuras pamatā ir akmens vates siltumizolācija ar ļoti labiem siltumtehniskiem parametriem , kas ļauj sasniegt salīdzinoši labākus siltumenerģijas taupības rādītājus nekā izmantojot tradicionālus risinājumus
Ārējās sienas ar CLT (Cross laminated timber jeb krusteniski līmēts koka panelis) konstrukciju nodrošina pamatu optimāliem izolācijas risinājumiem, jo viss ēkas nesošais karkass paliek izolācijas slāņa siltajā pusē.

Piezīme! Pašlaik nav saskaņotu Eiropas standartu CLT-paneļu ražošanai, tāpēc elementus var marķēt ar CE zīmi saskaņā ar Eiropas tehnisko apstiprinājumu. CLT plākšņu tehniskās īpašības un izmēri var atšķirties un ir specifiski katram ražotājam.

Slodzes nesošā konstrukcija un materiālu slāņi:

 • CLT elementa kā iekšējās virsmas hermētiskuma nodrošināšanā liela ietekme ir rūpīgi izstrādātiem un izpildītiem savienojumiem. Atkarībā no CLT paneļa izgatavošanas tehnikas katra atsevišķa koka dēļu slāņa gali ir vai nu līmēti vai arī nelīmēti. Ar līmētiem galiem CLT elementu var izmantot bez tvaika barjeras, savukārt otrā gadījumā CLT var rasties vairāk spraugas , kas paliek uz virsmas redzamas un līdz ar to šādos gadījumos ir jautājums par papildus tvaika barjeras nepieciešamību. Tāpat jāpatur prātā, ka CLT elementā mitrums tiek pārnests nelīmētās koksnes šuvēs , kas var veicināt plaisāšanu žūšanas laikā.
 • Savienojuma šuves paneļiem tiek nolīmētas no ārējās puses.
 • Iekšējo ugunsdrošību, ja tāda tiek atsevišķi pieprasīta var nodrošināt ar papildus ģipškartona loksnēm , ko uzstāda no iekšpuses.

PAROC ZEROfix ir unikāla, pašnesoša stiprinājuma metode ventilējamām fasādēm ar siltināšanu. Stiprinājuma metode sastāv no:

 • Siltumizolācijas plākšņu stiprinājumiem
 • horizontālām skrūvēm ārējai apdarei un latojuma stiprināšanai, kas notur vēja slodzi,
 • leņķī skrūvētām tāda paša veida skrūvēm ārējai apdarei un latojuma stiprināšanai, kas notur vertikālu fasādes slodzi. Šis risinājums ir izturīgs ar minimālu termisko tiltu iedarbi uz kopējo siltuma caurlaidību un notur visas uz fasādi darbojošās slodzes.

Siltumizolācija un sistēma:

 • Siltumizolācijas plāksnes tiek montētas pa tiešo uz CLT paneļa ārējās virsmas parasti vienā slānī līdz 200mm vai arī divos slāņos, ja biezums pārsniedz 200mm . Parasti izmanto akmens vates plāksni , kurai ir gan siltumizolācijas, gan vēja aizsargizolācijas funkcija PAROC Tento t un tās tiek uzstādītas atsevišķi ar mehānisko stiprinājumu PAROC XFM 004 palīdzību.
 • Virs siltumizolācijas plāksnēm tiek stiprinātas nesošās PAROC ZEROfix nesoša koka lata (XRB 001) ar savstarpējo attālumu cc600
 • Stiprināšanu veic ar Fasādes skrūve SFS Twin UD koka pamatnei (XFS 002), kas tiek fiksētas cauri siltumizolācijas materiāliem pie CLT paneļa sienas
 • Skrūves tur visu fasādes un vēja slodzi.
 • Pie vertikālām vadulēm montē ārējo apdari , kas parasti ir koka dēļi, bet var būt arī dažādas plāksnes.

 

PAROC ZEROfix var izmantot visu veidu ēkām U2 un U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās un tā ir pielietojama gan jaunā būvniecībā, gan esošo ēku renovācijā.

 Ugunsdrošības aizsardzības seguma klase, ja gadījumā tāda ir nepieciešama K2:
 PAROC Tento t  50 mm  K230
 PAROC Tento t  30 mm K210

 

Siltuma caurlaidības U vērtības dažādiem siltumizolācijas biezumiem (CLT panela biezums 90-120mm ar PAROC ZEROfix stiprināšanas sistēmu):

 Siltumizolācijas biezums  mm mm  mm  mm  mm 
 PAROC Tento t  100  150  200  250  300
 U-vērtība, W/m2K  0.24  0.18  0.14 0.12 0.11

Aprēķina parametri (Saskaņā ar EN 6946):
Ģipškartona plāksne λ = 0.25 W/mK, d = 13/18 mm R = 0.052 / 0.072 m2K/W
PAROC Tento t λ = 0.033 W/mK
CLT-panelis λ = 0.11 W/mK, d = 100 mm
Virsmu pretestības: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W

Papildus korekcijas:

 • ΔUf = Mehānisko stiprinājumu korekcija ir < 3% un tā tiek ietverta aprēķinā
 • Δ λ = Δ λ = 0.001 W/mK korekcija siltumizolācijas materiālam vēdināmā konstrukcijā (LBN 002-19)

ZEROfix sistēma CLT panelī: fasādes nesošā Fasādes skrūve SFS Twin UD koka pamatnei (XFS 002) garums un ieskrūvēšanas dziļums:

 PAROC Tento t biezums (mm)  Horizontālas skrūves garums un
ieskrūvēšanas dziļums (mm)
 Diagonālās skrūves garums un
ieskrūvēšanas dziļums (mm), leņķis 30°
 100  210 (74)  210 (46)
 150  210 (54)  230 (43)
 200  270 (54)  300 (44)
 250 (100+150)  300 (59)  330 (45)
 300 (100+200)  300 (44)  360 (56)

Siltumizolācija un koka vadules biezums 36mm ir ietverti skrūves izmēru aprēķināšanā. Ieskrūvēšanas minimālais dziļums CLT elementā ir 40mm.