Koka karkasa sienu konstrukcijas

 • 13mm – ģpškartona plāksne
 • 50mm – statņu karkass iekšpusē 50 x 50mm, cc 600 / PAROC Ultra
 • PAROC Tvaika barjera 020 (XMV 020), PAROC Tvaika barjeras līmlenta (XST 013)
 • 150mm - koka karkass 50 x 150mm stiprības klase C24, cc 600 / Siltumizolācija 150mm PAROC Ultra vai PAROC Ultra plus
 • 50mm vēja izolācija: PAROC Cortex pro (vai PAROC Cortex / PAROC Tento t), šuves līmētas ar PAROC Cortex līmlenta (XST 022) un PAROC Cortex stūra līmlenta (XST 021)
 • 22mm gaisa šķirkārta - PAROC Distanceris (XFP 001) + vertikāls latojums 22 x 100mm, cc 600
 • Koka apdare
REI 60, slodze 5,5kN uz statni / 9,2kN/m (EUFI29-19003518-T1)
Skaņas izolācijas indekss Rw 42 dB / Rw + C 40 dB / Rw + Ctr 37 dB
Timber-frame-wall-teaser-2

Siltumizolācijas izstrādājumi:

PAROC Ultra: siltumizolācijas elastīga plāksne visām ārējām sienu karkasa konstrukcijām

PAROC Ultra plus siltumizolācijas elastīga plāksne visām ārējām konstrukcijām, efektīvāka, blīvāka, ar lielāku pretestību gaisa plūsmai un ar zemāku siltumvadītspēju

 

Vēja aizsardzības plāksnes:

PAROC Cortex / Cortex b 30mm bieza vēja aizsardzības plāksne (apzīmējums b= melns segums), siltuma vadītspējas lambda klase 0.033 W/mK

PAROC Cortex pro 50mm biezumi, siltuma vadītspējas lambda klase 0.032 W/mK

PAROC Tento t 30mm bieza cieta vēja aizsardzības izolācijas plāksne, lambda siltuma vadītspējas klase 0.033 W/mK

Koka karkasa sienu var būvēt vairākos dažādos veidos. Šā iemesla dēļ, piemēram, uguns un skaņas izolācijas vērtības koka konstrukcijām parasti aprēķina, piemēram, saskaņā ar Eurokodeksu 5 (koka konstrukciju projektēšana).

Projektējot koka karkasa sienu konstrukciju, jāņem vērā vairāki dažādi aspekti, kuriem ir ietekme uz sienas uguns, siltuma un mitruma tehniskajiem rādītājiem:

Iekšējās sienas konstrukcija:

 • Iekšējās apdares plāksnes , parasti ģipškartons, kas uzstādīts uz ēkas iekšējās virsmas, bieži pasargā karkasa struktūru no uguns un uzlabo kopējo konstrukcijas skaņas izolāciju. Ugunsdrošību var paaugstināt saskaņā ar Eurokodeksu 5.
 • Necaurlaidīgs gaisa/tvaiku barjeras slānis ir ļoti svarīgs vieglajām koka struktūrām ar siltumizolācijas aizpildījumu, jo tas novērš mitra iekštelpu gaisa iekļūšanu dziļāk konstrukcijā. Projekta uzdevums ir nodrošināt tvaiku barjeras slāņa nepārtrauktību, īpaši konstrukciju savienojumu vietās. Visas pārejas un savienojumi ir rūpīgi jāaizlīmē. Visus vadus un kabeļus un citas komunikācijas ieteicams novietot pirms tvaika izolācijas uz iekšpusi.
 • Iekšējais latojums ar papildus siltumizolāciju darbojas kā tvaiku barjeras aizsardzība un kā apkures vai elektroinstalācijas uzstādīšanas vieta. Horizontālā karkasā uzstādītā siltumizolācija palielina būves ugunsizturības laiku, kā arī skaņas izolāciju.

Rāmja struktūra:

 • Koka karkasa konstrukcijas izmēri atbilst slodzēm un energoefektivitātes prasībām un vajadzībām. Paroc akmens vati ir viegli uzstādīt starp statņiem, jo stingrā akmens vate paliek konstrukcijā bez jebkādiem papildus stiprinājumiem pie nosacījuma ja attālums starp statņiem ir cc600. Ugunsgrēka gadījumā akmens vate pasargā koku no plaisāšanas un saglabā tā noturību. Akmens vate ir vienīgā izolācija, ko var izmantot koka konstrukciju ugunsizturības pielietojumā kā faktoru, kas uzlabo ugunsizturību. Saskaņā ar ugunsdrošības pārbaudēm un aprēķiniem visbiežāk izmantotās koka karkasa sienas konstrukcijas, kas izolētas ar Paroc akmens vati, sasniedz ugunsizturības klasi EI 60 (starpsienas vai ārsienas bez slodzes) vai REI 60 (slodzi nesošās ārējās sienas).

Ārējā sienu konstrukcija:

 • Vēja aizsardzības izolācija un reizē siltumizolācijas plāksne, kas uzstādīta uz koka karkasa ārējās virsmas, aizsargā gan koka karkasu, gan elastīgo siltumizolācijas slāni no laika apstākļu maiņas un vēja plūsmām. Kad karkass no ārpuses tiek izolēts ar vienmērīgu vēja aizsardzības izolācijas slāni, termiskais tilts caur koka rāmi cauri izolācijas slānim tiek pārrauts un rāmja konstrukcijas temperatūra ievērojami paaugstinās, uzlabojot konstrukcijas mitruma drošību. Ieteicamais vēja aizsargizolācijas slāņa biezums parasti ir 30mm , bet var izmantot arī 50 - 70 mm.
 • Poraina siltumizolācijas plāksne un gaisa caurlaidīgais pārklājums nekavē ēkas mitruma izvadi un izžūšanu. Drošāko ēkas apvalku jeb ārējo hermētiskumu nodrošina labs vēja aizsardzības pārklājums (piem PAROC Cortex) ar nolīmētām šuvēm. Ja nepieciešams no stiprības viedokļa, starp vēja izolācijas plāksni un koka karkasu var uzmontēt arī konstruktīvu saturošu plāksni ,piemēram, koka saplāksni vai orientētās šķiedras plāksni. To var arī montēt no iekšējās puses pie galvenā vertikālā rāmja.
 • PAROC Distanceris (XFP 001) jeb starplika tiek izmantots, lai atvieglotu un paātrinātu koka vadules un visas koka apdares montāžu. Izmantojot starpliku, tiek novērsta vēja aizsardzības izolācijas plāksnes saspiešana, skrūvējot vai naglojot apdari nesošās koka vadules. Starplikas biezumam ir jābūt vienlīdzīgam ar vēja aizsardzības plāksnes biezumu. Starplikas tiek izvirzītas caur vēja aizsardzības izolācijai pret koka karkasa virsmu un nostiprinātas ar skrūvi vai naglu ar savstarpējo attālumu cc600 (4-6 gab./m2). Vadules montē pa virsu distanceriem, tos naglojot vai pieskrūvējot pie rāmja konstrukcijas. Starpliku distanceri un koka vadules nodrošina nepieciešamo ventilācijas spraugu starp vēja izolāciju un fasādes apšuvumu. Viendabīgs hermētisks vēja aizsardzības izolācijas slānis ārpus koka karkasa uzlabo ne tikai konstrukcijas vēja un mitruma drošību, bet arī visas sienas konstrukcijas energoefektivitāti. Koka karkasa apšuvums ir piemērots gan jaunbūvēm, gan arī vecu sienu atjaunošanai ar papildu siltumizolācijas ieklāšanu.

PAROC vēja aizsardzības izolācijas izstrādājumus var izmantot kā aizsargizolācijas segumu koka rāmim pret iespējamo ārējās uguns iedarbību. Šie izstrādājumi nodrošina rāmja ugunsdrošību 10 –30 minūtes

 Ugunsdrošības klasifikācija aizsargājošam slānim:
 PAROC Cortex un PAROC Tento (t)  50 mm  K230
 PAROC Tento (t)  30 mm  K210

Koka karkasa sienā aiz apdares apšuvuma vienmēr jābūt ventilācijas spraugai. Lai izmantotu koka apšuvumu kā fasādes apdari, ventilācijas spraugā atkarībā no ēkas augstuma un ugunsnoturības pakāpes var būt jāuzstāda arī uguns šķēršļi jeb barjeras. Šī ir laba lieta, kas jāņem vērā, mainot ventilācijas atveres izmērus un izvēloties vēja aizsargizolāciju. Mēs iesakām izmantot PAROC Cortex izstrādājumus konstrukcijās ar uguns barjerām, jo ventilācijas spraugas šķēršļi samazina plūsmu un palielina gaisa konvekciju ap tām. Cortex izstrādājuma cietais pārklājums efektīvi novērš gaisa plūsmas iekļūšanu izolācijā.

Siltuma caurlaidības U vērtības dažādiem siltumizolācijas biezumiem:

 Siltumizolācijas biezums  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm
  PAROC Ultra (vertikāls karkass)    50  50      50  50  50
  PAROC Ultra (koka karkass) vai  100  150  125  175    175  175  200
  PAROC Ultra plus (koka karkass)          150      
  PAROC Tento t vai PAROC Cortex pro vai  50    50  50  50  50  50  50
  PAROC Cortex    30            
  U-vērtība, W/M2K  0.25 0.17  0.17  0.17  0.17  0.14  0.13  0.12 

Aprēķina parametri (According to EN 6946):
Tvaika izolācija λ = 0.33 W/mK, d = 0.20 mm R = 0.001 m2K/W
Ģipškartons λ = 0.25 W/mK, d = 9/13 mm R = 0.036/0.052 m2K/W
PAROC Ultra λ = 0.035 W/mK
PAROC Ultra plus λ = 0.034 W/mK
PAROC Cortex λ = 0.033 W/mK
PAROC Cortex pro λ = 0.032 W/mK
Koka karkass λ = 0.13 W/mK
Koka karkass / statņi 50x50-200mm, cc600mm
Virsmu pretestības: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W
Aprēķinos pielietotās korekcijas:

 • Koka karkasu ietekme: 50 x 50/150/175/200mm, cc600mm
 • Δ λ = 0.001 W/mK korekcija siltumizolācijas materiālam vēdināmā konstrukcijā LBN 002-19
 • ΔUf = mehāniskie stiprinājumi < 3% = 0, nav korekcija