Siltināts slīps mansarda jumts

 • Jumta seguma materiāls, kārniņi
 • Horizontāls jumta latojums atkarībā no jumta seguma varianta
 • Latojums uz spārēm , gaisa šķirkārta
 • Jumta apakšklāja membrāna, difūzijas plēve
 • Jumta spāres, ieteicamais attālums starp spārēm cc 600 (ja koka spāres biezums 50mm)
 • Siltumizolācijas slāņa aizpildījums starp spārēm 250mm PAROC Ultra vai PAROC Ultra plus
 • PAROC tvaika barjera (XMV 020) ,PAROC tvaika barjeras blīvējuma lente (XST 013) šuvju salīmēšanai
 • 50mm cc 600 horizontāls latojums ar siltumizolācijas pildījumu PAROC Ultra vai PAROC Ultra plus
 • 13mm – ģipškartona plāksne
Warm roof diffusion foil traditional beamsLowres350x350

Siltumizolācijas izstrādājumi:

PAROC Ultra: siltumizolācijas elastīga plāksne visām ārējām sienu karkasa konstrukcijām ; siltumvadītspējas lambda klase λD = 0,035 W / mK

PAROC Ultra plus: siltumizolācijas elastīga plāksne visām ārējām konstrukcijām, efektīvāka, blīvāka, ar lielāku pretestību gaisa plūsmai un ar zemāku siltumvadītspēju; siltumvadītspējas lambda klase λD = 0,034 W / mK


Slīpa mansarda jumta konstrukcija parasti tiek būvēta no koka, un var izvēlēties dažādus risinājumus. Koka konstrukciju izmēru aprēķini tiek veikti saskaņā ar Eirokodeksu 5.

Plānojot koka karkasa jumta konstrukciju, jāņem vērā vairāki dažādi aspekti, kas ietekmē jumta ugunsdrošības, siltuma un mitruma veiktspēju:

 

Konstruktīvie slāņi virs spāres konstrukcijas

 • Uz spāres konstrukcijas ārējās virsmas ir uzstādīts stingrs jumta apakšklājs, kas aizsargā gan sijas, gan siltumizolācijas slāni no iespējamām ūdens iekļuves, kas var rasties jumta seguma materiāla (dakstiņu) dēļ un arī no kondensāta. Šai gadījumā tā var būt arī kā elpojošs pretvēja aizsegs elastīgajai siltumizolācijai ir atvērtu struktūru ūdens tvaika difūzijai.
 • Ventilācijas nodrošināšanai tiek montētas papildus līstes uz spārēm. Ventilācijas līstes (22-50mm) veidotā sprauga nodrošina jumta telpas labu vēdināšanu starp apakšklāju un jumta slāņiem.
 • Ventilācijas spraugas augstums ir atkarīgs no jumta slīpuma un sijas garuma, bet to, ieteicams, veidot ne mazāku par 50mm
 • Apakšējai karnīzei jeb dzegai jābūt ar pietiekamām ventilācijas atverēm, kas nodrošina gaisa ieplūdi gaisa šķirkārtā. Izplūdes vieta tiek paredzēta pēc iespējas augstāk, lai notiktu efektīva dabiskā gaisa plūsma. Ja gaisa šķirkārtas garums (piemēram, no dzegas ieplūdes līdz korei) ir lielāks par 10 m vai ventilācijas ceļā ir līkumi vai šķēršļi, gaisa plūsma ir jānodrošina pa apvedceļiem vai vēdināšanas izvadiem. Uz jumta nedrīkst būt neventilētas vietas.
 • Ēkas aizsardzību pret laikapstākļiem nodrošina labs, piemērots un drošs jumta segums.

 

Spāru konstrukcija un siltumizolācija

 • Jumta spāres tiek aprēķinātas atbilstoši slodzēm un energoefektivitātei. Paroc akmens vati ir viegli uzstādīt starp sijām, jo elastīgā un pietiekami stingrā akmens vate paliek starp spārēm bez atsevišķiem stiprinājumiem un pievilkšanas.
 • Spāru sānos var uzstādīt līstes, pret kurām atpiež vēja aizsardzības plāksni, ja to ir paredzēts lietot. Vēja aizsardzības plāksne labi nosargā elastīgo siltumizolāciju no nevēlamas papildus gaisa kustības un plūsmām.
 • Vēja aizsardzības plāksne kalpo kā labs atbalsts elastīgai siltumizolācijas pamatslānim, ar kuru tiek aizpildīta visa starp spārēm paredzētā vieta siltumizolācijai.

 

Slāņi spāru konstrukcijas telpas pusē

 • Stingrs un nepārtraukts gaisa/tvaika barjeras slānis ir būtisks koka konstrukcijas mitruma veiktspējai, jo tas neļauj mitram iekštelpu gaisam iekļūt dziļāk konstrukcijā. Projektēšanas izaicinājums ir nodrošināt tvaika barjeras slāņa nepārtrauktību, īpaši konstrukciju krustojumos un tvaika barjeras pārrāvumos - visiem savienojumiem un izgriezumiem ir jābūt rūpīgi noslēgtiem.
 • Vadi un kabeļi vienmēr tiek uzstādīti tvaika barjeras siltākajā pusē, lai izvairītos no papildu iekļūšanas tvaika barjeras slānī. Škērsām veidots karkass ar papildus siltumizolāciju, kas novietots pirms tvaika izolācijas siltākajā pusē, kalpo kā tvaika barjeras aizsargslānis, elektroinstalācijas uzstādīšanas vieta un papildus siltumizolācijas slānis ,sargā nesošo spāru konstrukciju no uguns, nostiprina konstrukciju un vienlaikus uzlabo visas konstrukcijas skaņas izolāciju.

 

Siltuma caurlaidības koeficienta U (W/m2K) vērtības slīpam mansarda jumtam ar dažāda biezuma koka spārēm un ar PAROC Ultra siltumizolācijas aizpildījumu:

 PAROC Ultra biezums, mm  50+200  50+225  50+250  50+275  50+300
 U (W/m2*K)  0,154 0,142 0,13 0,12 0,11

 

Aprēķini veikti saskaņā ar LBN 002-19
tvaika izolācijas slāni R = 0,001 m2K/W
ģipškartona plāksne λds = 0,25 W/mK,
PAROC Ultra λD = 0,035 W/mK, labojuma koeficients 0,001 W/mK,
Difūzijas plēve R = 0,002 m2K/W
Koka spāre cc 600 mm λds = 0,13 W/mK
iekšējo un ārējo virsmu siltumpretestības: Rsi + Rse = 0,26 m2K/W
Ja spāru konstrukcija sastāv no dubult T kompozītmateriālu spārēm, aprēķinus veic THERM programma.