Mansardu slīpie jumti

Mansarda slīpā jumta siltumizolācija parasti ir iestrādāta no iekšpuses. Spāru izmēri parasti ierobežo nepieciešamā siltumizolācijas biezuma iestrādi. Palielināt siltumizolācijas biezumu var veidojot papildus šķērsām liktu konstrukciju pie spārēm no apakšas vai spāru “pieaudzējumus “.

Attālumam starp siltumizolāciju un jumta segumu ir jābūt vismaz 30-50mm un labi vēdināmam. Šo attālumu var nodrošināt ar koka līstēm šķērsgriezuma izmēros piem 30X50mm. Elastīgai siltumizolācijai ir jānodrošina laba vēja aizsardzība , kā arī visai konstrukcijai no iekšpuses ir jābūt hermētiskai un gaisu necaurlaidīgai.

Slīps jumts ar pretvēja plēvi

Jaunā būvniecībā attālumus starp spārēm var salāgot tā, lai tie atbilstu siltumizolācijas plākšņu platumam. Tad montāžas process būtu ātrāks un nav jāveic liela piegriešana. Piemēram, ja PAROC Ultra platums ir 560 mm, tad attālumam gaismā starp spārēm ir jābūt 550 mm.


 • Esošais jumts
 • 30-50 mm gaisa sprauga vēja aizsardzība
 • Koka spāres cc 600 vai cc 1200
 • PAROC Ultra 
 • PAROC Tvaika barjera 020 (XMV 020)
 • Latojums no iekšpuses
 • Iekšējā apdare
SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm U-vērtība (W/m2 K)
150+50 0,18
200+50 0,15
250+50 0,13

Piezīmes:

Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw ventilējamam būvelemantam 0,001 W/mK un brīvi bērtai minerālvatei 0,008 W/mK.

 

Slīps jumts ar vēja aizsardzības plāksni

Slīpju jumti

 • Jumta segums, esošs vai jauns
 • Antikondensāta plēve
 • 30-50 mm gaisa šķirkārta
 • Koka spāres cc 600 vai cc 1200
 • Antikondensāta plēve zem latojuma
 • PAROC WAS 25t 30-50 mm
 • PAROC Ultra, elastīgā akmens vates plāksne
 • PAROC Tvaika barjera 020 (XMV 020)
 • Šķērsām montēts iekšējais latojums cc 600
 • PAROC Ultra, elastīgā akmens vates plāksne
 • Iekšējā apdare

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA
Biezums, mm U-vērtība (W/m2 K)
30+150+50 0,16
30+200+50 0,13
30+250+50 0,11

Piezīmes:
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski, un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw ventilētā vai neventilētā būvelementā.

 

Slīps jumts ar dubult T veida koka sijām un beramo akmens vati

Mansardu jumtu slīpumā arī varat izolēt ar kvalitatīvu beramo vati. Iestrādi vēlams pasūtīt beramās vates darbuzņēmējam. Pirms iestrādes ir jāveic visi nepieciešamie priekšdarbi, kas saistīti ar tvaika izolācijas un pretvēja izolācijas montāžu. Iestrādi var veikt no apakšas, bet jaunas būvniecības gadījumā arī no augšas pirms jumta seguma instalēšanas. Akmens vates iestrādes blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3.

Vēja barjerai ir jābūt blīvai un pietiekami stingrai, lai tā izturētu vates iebēršanas iekārtas radīto gaisa spiedienu. Noteikti nepieciešams gaisa starpslānis starp izolāciju un jumtu.

Slīpju jumti, Pasīvās mājas, BLT
 • Jumts 
 • Jumta apakšklājs 
 • 50 mm ventilācijas sprauga + atstarpes līste 
 • Vēja barjera 
 • Dubult T veida koka sijas / PAROC BLT 3 vai PAROC BLT 9, (d1) 
 • PAROC Tvaika barjera 020 (XMV 020)
 • Latojums + PAROC Ultra (d2) 
 • Iekšējā apdares virsma

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA pie iestrādes blīvuma min 55 kg/m3 un spāru slīpuma <45o
Biezums, mm (d1+d2) U-vērtība (W/m2 K)
300+50 0,11
400+50 0,09
500+50 0,07

Piezīmes.
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U.
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw ventilējamam būvelemantam 0,001 W/mK un brīvi bērtai minerālvatei 0,008 W/mK.

 

Slīps jumts ar beramo akmens vati starp spārēm


 • Jumta seguma materiāls
 • Jumta , latojums
 • Antikondensāta plēve 
 • Koka spares ar iespējamu pieaudzējumu / PAROC BLT 3 vai PAROC BLT 9
 • PAROC Tvaika barjera 020 (XMV 020)
 • Latojums ar iespēju iestrādāt slāni ar PAROC Ultra (d2)
 • Iekšējā apdares virsma; ģipškartona plāksne

 

SILTUMIZOLĀCIJAS APRĒĶINU TABULA pie iestrādes blīvuma min 55 kg/m3un spāru slīpuma <45o
Biezums, mm (d1+d2) U-vērtība (W/m2K)
200+50 0,17
250+50 0,14
300+50 0,12

Piezīmes.
Siltumizolācijas biezumu un vērtību aprēķini ir teorētiski un to mērķis ir radīt orientējošu priekšstatu par konstrukcijas siltumizolētspēju. Paroc neatbild par to piemērotību katram konkrētam siltumizolācijas gadījumam. Šādi aprēķini ir jāveic katram gadījumam atsevišķi.
Siltuma Pretestība R un Siltumvadītspēja U ir apgriezti proporcionāli lielumi; R=1/U
Aprēķinu formulā pielietots LBN002-15 ietvertais labojuma koeficients Δλw ventilējamam būvelemantam 0,001 W/mK un brīvi bērtai minerālvatei 0,008 W/mK.

 

Īpatnējās siltumvadītspējas atsauces vērtības , kas pielietotas siltuma caurlaidības koeficienta U aprēķinos saskaņā ar standartu LVS EN 6946

Izstrādājums
Īpatnējā siltumvadītspēja
Siltuma pretestība
Ģipškartona loksne λD = 0,25 W/mK R = 0.052 (m2K)/W
Koka latojums 22X100 mm; cc300 mm λ= 0,14 W/mK R = 0.052 (m2K)/W
Viendabīgs koks λD = 0,14 W/mK  
PAROC Ultra  λD = 0,035 W/mK
Labojuma koeficients (PAROC Ultra)
Δλ = 0,001 W/mK  
Koka konstrukciju īpatsvars siltumizolācijas materiālā
10%  
PAROC BLT 3 vai PAROC BLT 9 λD = 0,041 W/mK  
Labojuma koeficients (PAROC BLT3) Δλ = 0,008 W/mK  
Siltuma prestestības iekšējai un ārējai virsmām
   Rsi+Rse = 0,14 (m2K)/W